ID zawodnika: 73117
  Rekordy   Sezon: 2022   Progresja   Osiągnięcia
imię : Katarzyna
nazwisko : JÓŹWIACZUK
rok ur. (kategoria) : 2001 (U23)
płeć : Kobieta
klub : AZS-AWF Warszawa

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  100 m wykres

  13.96 (+0.5)   2014-05-31   Warszawa  U14
  13.03 (+1.1)   2015-06-20   Warszawa  U16
  12.92 (-1.3)   2016-09-10   Warszawa  U16
  12.28 (-0.1)   2017-06-03   Warszawa  U18
  12.25 (-1.1)   2018-06-03   Warszawa  U18
  12.43 (-2.0)   2019-06-08   Warszawa  U20
  12.87 (-1.5)   2020-08-07   Lublin  U20
  12.69 (+0.6)   2021-06-13   Warszawa  U23

  200 m wykres

  25.48 (+0.9)   2017-06-10   Siedlce  U18
  24.82 (+1.5)   2018-05-27   Warszawa  U18
  26.18 (-1.2)   2020-08-07   Lublin  U20

  300 m wykres

  44.21   2016-09-10   Warszawa  U16

  600 m wykres

  1:55.42   2016-09-25   Słubice  U16

  800 m wykres

  2:54.00   2017-05-14   Warszawa  U18

  80 pł wykres

  12.43 (-0.3)   2016-09-24   Słubice  U16

  100 m pł MŁ wykres

  17.47 (-0.7)   2015-05-09   Warszawa  U16

  100 m pł J MŁ wykres

  14.17 (+1.7)   2017-05-27   Warszawa  U18
  13.84 (+0.9)   2018-09-09   Warszawa  U18

  100 m pł wykres

  14.74 (+1.7)   2019-05-26   Warszawa  U20

  Wzwyż wykres

  1.45   2015-06-20   Warszawa  U16
  1.50   2016-09-17   Warszawa  U16
  1.53   2017-05-13   Warszawa  U18
  1.50   2018-05-12   Warszawa  U18

  W dal wykres

  4.33 (+0.1)   2013-09-08   Warszawa  U14
  4.25 (+0.7)   2014-05-31   Warszawa  U14
  4.89 (+1.9)   2015-05-09   Warszawa  U16
  5.16 (0.0)   2016-09-25   Słubice  U16
  5.70 (+0.9)   2017-08-05   Warszawa  U18
  5.74 (+0.8)   2018-06-15   Kutno  U18
  5.66 (+1.6)   2019-05-25   Warszawa  U20
  5.63 (+1.2)   2020-08-22   Warszawa  U20
  5.62 (+1.4)   2021-05-15   Warszawa  U23

  Kula (3) wykres

   6.35   2015-05-09   Warszawa  U16
   7.85   2016-09-24   Słubice  U16
   9.03   2017-05-13   Warszawa  U18
   9.32   2018-05-12   Warszawa  U18

  7-bój J MŁ wykres

  4252   2017-05-14   Warszawa  U18

  Oszczep (500) wykres

  27.17   2017-05-14   Warszawa  U18

  5-bój K MŁ wykres

  2820   2016-09-25   Słubice  U16

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.13326001167297 sekund

 * Dane można uzupełnić po zalogowaniu do konta zawodniczego
Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl