ID zawodnika: 73978
  Rekordy   Sezon: 2022   Progresja   Osiągnięcia
Wojciech MAROK
imię : Wojciech
nazwisko : MAROK
rok ur. (kategoria) : 2001 (U23)
płeć : Mężczyzna
klub : MKL Jurand Szczytno

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  Kula (5) wykres

  11.50   2014-10-02   Żerków  U14
  15.07   2015-09-26   Radom  U16
  17.43   2016-09-24   Słubice  U16
  18.70   2017-08-26   Spała  U18
  21.08   2018-07-21   Poznań  U18

  Kula (6) wykres

  17.56   2018-09-11   Zielona Góra  U18
  20.07   2019-07-19   Boras (SWE)  U20
  19.87   2020-08-28   Ciechanów  U20

  Kula (7.26) wykres

  15.53   2018-09-01   Inowrocław  U18
  16.22   2019-09-01   Poznań  U20
  17.68   2020-08-08   Spała  U20
  17.92   2021-05-15   Warszawa  U23
  18.39   2022-05-13   Nowe Miasto Lubawskie  U23

  Dysk (1) wykres

  28.08   2013-09-07   Poznań  U14
  41.72   2014-09-14   Poznań  U14
  54.74   2015-09-27   Radom  U16
  69.09   2016-10-07   Słubice  U16

  Dysk (1.5) wykres

  31.25   2014-06-14   Łódź  U14
  42.54   2015-09-19   Zielona Góra  U16
  52.56   2016-04-27   Piła  U16
  54.04   2017-06-03   Piła  U18
  63.25   2018-07-29   Chorzów  U18

  Dysk (2) wykres

  46.39   2018-09-01   Inowrocław  U18
  53.13   2021-05-08   Split (CRO)  U23
  54.63   2022-06-18   Olsztyn  U23

  Oszczep (600) wykres

  36.73   2014-09-06   Poznań  U14

  Dysk (1.75) wykres

  57.88   2019-07-05   Racibórz  U20
  57.63   2020-08-13   Poznań  U20

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.095806837081909 sekund

 * Dane można uzupełnić po zalogowaniu do konta zawodniczego
Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl