ID zawodnika: 74061 PZLA PZLA
  Rekordy   Sezon: 2023   Progresja   Osiągnięcia   TOP 10
Milena KORBUT
imię : Milena
nazwisko : KORBUT
rok ur. (kategoria) : 2000 (Sen)
płeć : Kobieta
klub : KS AZS AWF Katowice

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  60 m wykres

   9.19 (0.0)   2013-06-29   Bielsko-Biała  U14

  100 m wykres

  14.52 (+0.7)   2013-10-05   Sosnowiec  U14
  13.81 (+1.7)   2014-06-18   Sosnowiec  U16

  200 m wykres

  28.66 (-0.1)   2014-05-24   Sosnowiec  U16
  26.94 (+0.1)   2016-08-31   Sosnowiec  U18
  26.50 (-0.4)   2019-06-23   Kielce  U20

  300 m wykres

  44.54   2014-09-06   Kraków  U16
  42.48   2015-05-24   Bielsko-Biała  U16
  41.44   2016-09-11   Bielsko-Biała  U18
  41.35   2018-05-12   Gliwice  U20

  400 m wykres

  59.51   2015-06-06   Sosnowiec  U16
  57.49   2016-06-18   Bielsko-Biała  U18
  56.08   2017-07-21   Chorzów  U18
  57.03   2018-05-19   Łódź  U20
  56.96   2019-06-23   Kielce  U20
  56.36   2020-08-25   Chorzów  U23
  57.34   2022-05-20   Poznań  U23

  500 m wykres

  1:19.29   2015-05-01   Sosnowiec  U16

  600 m wykres

  1:38.25   2015-06-24   Częstochowa  U16
  1:31.55   2018-09-16   Częstochowa  U20
  1:30.72   2022-05-08   Stalowa Wola  U23

  800 m wykres

  2:09.69   2016-06-25   Bydgoszcz  U18
  2:06.98   2017-06-24   Kraków  U18
  2:06.18   2018-06-08   Chorzów  U20
  2:06.16   2019-05-31   Piaseczno  U20
  2:05.80   2020-08-23   Kraków  U23
  2:05.83   2021-05-27   Gliwice  U23
  2:06.53   2022-05-29   Łódź  U23

  1000 m wykres

  2:58.37   2015-08-27   Sosnowiec  U16
  2:55.20   2016-05-01   Sosnowiec  U18
  2:47.19   2017-05-28   Częstochowa  U18
  2:49.00   2018-05-27   Radom  U20

  1500 m wykres

  4:51.32   2017-08-31   Gdańsk  U18
  4:44.90   2018-08-31   Łódź  U20
  4:28.09   2019-06-16   Chorzów  U20
  4:21.88   2020-09-04   Biała Podlaska  U23
  4:24.52   2021-06-05   Piaseczno  U23
  4:23.68   2022-06-19   Gliwice  U23

  300 m pł wykres

  49.02   2014-10-04   Sosnowiec  U16
  48.68   2015-10-03   Sosnowiec  U16

  400 m pł K wykres

  70.54   2018-08-31   Łódź  U20

  Przełaj wykres

  :07:28   2016-03-19   Żagań  U18

  W dal wykres

  3.91 (+0.3)   2013-06-29   Bielsko-Biała  U14
  4.59 (-1.3)   2017-10-01   Kraków  U18

© by Pilar 2013-2023  | Czas: 0.1710551 s. 

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Barcickiej 42, 01-839 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Barcicka 42, 01-839 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl