ID zawodnika: 74195
  Rekordy   Sezon: 2022   Progresja   Osiągnięcia
Małgorzata MAŚLAK
imię : Małgorzata
nazwisko : MAŚLAK
rok ur. (kategoria) : 2001 (U23)
płeć : Kobieta
klub : ULKS Tychowo

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  100 m wykres

  14.91 (-0.7)   2014-08-23   Koszalin  U14
  14.50 (+0.8)   2015-07-04   Białogard  U16
  14.86 (-1.5)   2016-07-15   Toruń  U16

  Dysk (0.75) wykres

  19.04   2013-09-28   Białogard  U14
  21.50   2014-05-31   Złocieniec  U14

  Kula (3) wykres

   9.18   2014-08-29   Szczecin  U14
   8.83   2015-08-29   Białogard  U16
  11.08   2016-09-03   Białogard  U16
  11.31   2017-05-06   Białogard  U18
  11.60   2018-06-10   Słubice  U18

  Kula (4) wykres

  10.81   2019-05-25   Szczecin  U20
  10.91   2020-09-26   Białogard  U20
  11.62   2021-06-13   Kołobrzeg  U23
  12.10   2022-08-26   Słubice  U23

  Oszczep (600) wykres

  45.23   2017-09-30   Białogard  U18
  46.64   2018-09-21   Kołobrzeg  U18
  48.37   2019-05-25   Szczecin  U20
  47.54   2020-09-12   Radom  U20
  56.06   2021-07-24   Suwałki  U23
  53.47   2022-08-26   Słubice  U23

  Oszczep (500) wykres

  25.45   2013-08-24   Koszalin  U14
  28.41   2014-07-05   Białogard  U14
  38.52   2015-09-12   Szczecin  U16
  48.79   2016-09-25   Słubice  U16
  51.95   2017-06-17   Białogard  U18
  53.87   2018-06-09   Słubice  U18

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.19198083877563 sekund

 * Dane można uzupełnić po zalogowaniu do konta zawodniczego
Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl