ID zawodnika: 77212
  Rekordy   Sezon: 2022   Progresja   Osiągnięcia
Adam MASACZYŃSKI
imię : Adam
nazwisko : MASACZYŃSKI
rok ur. (kategoria) : 2001 (U23)
płeć : Mężczyzna
klub : KKL Kielce

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  100 m wykres

  13.46 (+1.2)   2014-05-03   Kielce  U14
  12.40 (+0.4)   2015-09-05   Chorzów  U16

  300 m wykres

  42.46   2014-05-03   Kielce  U14
  37.93   2016-05-13   Kielce  U16
  37.01   2017-04-29   Kielce  U18

  400 m wykres

  52.79   2016-05-22   Rzeszów  U16
  50.44   2017-06-11   Kraków  U18
  49.99   2018-06-03   Łódź  U18
  50.71   2019-05-18   Kielce  U20
  50.52   2021-05-08   Zgorzelec  U23
  50.80   2022-05-15   Piaseczno  U23

  600 m wykres

  1:24.77   2016-08-27   Chorzów  U16
  1:21.06   2017-09-02   Sosnowiec  U18

  800 m wykres

  1:59.09   2016-05-28   Kraków  U16
  1:53.39   2017-09-16   Radom  U18
  1:51.08   2018-05-27   Radom  U18
  1:50.98   2019-05-31   Piaseczno  U20
  1:50.06   2020-08-29   Włocławek  U20
  1:49.56   2021-06-05   Piaseczno  U23
  1:50.68   2022-06-19   Gliwice  U23

  1000 m wykres

  2:37.43   2016-05-08   Kielce  U16
  2:31.11   2017-05-13   Kielce  U18
  2:24.62   2018-09-12   Stalowa Wola  U18
  2:25.47   2022-07-23   Warszawa  U23

  1500 m wykres

  4:03.42   2018-09-02   Kraków  U18
  3:52.60   2019-06-08   Gdańsk  U20
  3:48.88   2020-08-15   Gdańsk  U20
  3:52.45   2021-06-13   Poznań  U23
  3:50.89   2022-07-31   Poznań  U23

  2000 m wykres

  5:43.49   2018-04-28   Kielce  U18
  5:42.30   2019-04-27   Kielce  U20

  110 m pł MŁ wykres

  16.27 (-1.2)   2015-09-12   Łódź  U16

  Przełaj wykres

  :09:32   2018-03-17   Żagań  U18
  :10:16   2019-03-23   Olszyna  U20
  :08:26   2020-11-28   Kwidzyn  U20

  W dal wykres

  5.36 (+0.6)   2015-06-07   Łódź  U16

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.089473009109497 sekund

 * Dane można uzupełnić po zalogowaniu do konta zawodniczego
Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl