ID zawodnika: 78179 PZLA PZLA
  Rekordy   Sezon: 2023   Progresja   Osiągnięcia   TOP 10
Martyna WOJTANOWSKA
imię : Martyna
nazwisko : WOJTANOWSKA
rok ur. (kategoria) : 2000 (Sen)
płeć : Kobieta
klub : KS Komunalni Sanok

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  60 m wykres

   8.90 (0.0)   2015-10-04   Rzeszów  U16

  100 m wykres

  14.91 (-0.8)   2014-06-08   Rzeszów  U16
  14.10 (-1.8)   2015-08-29   Krosno  U16
  13.49 (+0.1)   2016-05-28   Stalowa Wola  U18
  13.44 (-0.2)   2021-05-01   Przemyśl  U23

  200 m wykres

  30.79 (+1.6)   2014-06-08   Rzeszów  U16
  27.36 (+0.6)   2017-05-13   Warszawa  U18
  27.17 (+1.0)   2018-06-01   Suwałki  U20

  600 m wykres

  2:00.14   2018-09-30   Rzeszów  U20

  800 m wykres

  2:40.85   2017-08-05   Warszawa  U18
  2:35.18   2018-06-02   Suwałki  U20

  80 pł wykres

  14.01 (-2.8)   2018-09-30   Rzeszów  U20

  100 m pł J MŁ wykres

  16.19 (+0.2)   2017-08-04   Warszawa  U18

  100 m pł wykres

  16.74 (+1.3)   2018-05-06   Przemyśl  U20

  Wzwyż wykres

  1.40   2014-09-13   Kraków  U16
  1.53   2015-09-06   Rzeszów  U16
  1.60   2016-05-08   Stalowa Wola  U18
  1.60   2017-06-24   Kraków  U18
  1.60   2018-05-06   Przemyśl  U20

  W dal wykres

  4.01 (-0.1)   2014-09-07   Rzeszów  U16
  4.51 (0.0)   2015-10-04   Rzeszów  U16
  4.78 (+0.1)   2016-08-27   Krosno  U18
  5.23 (+1.7)   2017-08-05   Warszawa  U18
  5.27 (-0.2)   2018-06-02   Suwałki  U20
  5.19 (+0.8)   2020-07-25   Stalowa Wola  U23
  5.38 (+1.3)   2021-05-29   Kraków  U23
  5.38 (+1.3)   2022-06-18   Tarnów  U23

  Kula (3) wykres

   6.93   2015-10-04   Rzeszów  U16
  10.22   2017-08-04   Warszawa  U18
   7.86   2018-09-30   Rzeszów  U20

  Kula (4) wykres

   9.66   2018-05-12   Warszawa  U20

  Oszczep (600) wykres

  24.83   2018-05-19   Przemyśl  U20

  7-bój wykres

  4095   2018-06-02   Suwałki  U20

  7-bój J MŁ wykres

  4062   2017-08-05   Warszawa  U18

  Oszczep (500) wykres

  21.24   2017-06-19   Rzeszów  U18

  5-bój K MŁ wykres

  2551   2018-09-30   Rzeszów  U20

© by Pilar 2013-2023  | Czas: 0.050899 s. 

 * Dane można uzupełnić po zalogowaniu do konta zawodniczego
Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Barcickiej 42, 01-839 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Barcicka 42, 01-839 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl