ID zawodnika: 78729 PZLA PZLA
  Rekordy   Sezon: 2023   Progresja   Osiągnięcia   TOP 10
Kamil KARBOWIAK
imię : Kamil
nazwisko : KARBOWIAK
rok ur. (kategoria) : 1995 (Sen)
płeć : Mężczyzna
klub : Air Zone Warszawa

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  1500 m wykres

  4:09.46   2014-09-13   Wrocław  U20
  4:00.99   2015-06-24   Katowice  U23
  4:01.96   2017-06-24   Kraków  U23
  3:58.54   2018-06-02   Wrocław  Sen

  3000 m wykres

  11:18.19   2010-09-01   Kędzierzyn-Koźle  U16
   8:36.83   2014-06-28   Toruń  U20
   8:52.70   2015-08-30   Wrocław  U23
   8:34.4   2017-05-13   Wrocław  U23
   8:21.24   2018-06-08   Chorzów  Sen
   8:18.42   2020-08-22   Oleśnica  Sen

  5000 m wykres

  14:53.82   2014-07-29   Szczecin  U20
  14:30.51   2015-06-18   Wrocław  U23
  14:23.59   2017-07-22   Białystok  U23
  14:10.53   2018-06-16   Gdańsk  Sen
  14:20.48   2019-05-29   Wrocław  Sen
  14:19.52   2020-08-30   Włocławek  Sen
  14:27.65   2021-06-26   Poznań  Sen
  15:33.07   2023-05-25   Tilburg (NED)  Sen

  10000 m wykres

  31:22.56   2014-04-27   Białogard  U20
  30:48.81   2015-05-16   Wieliczka  U23
  30:22.93   2017-05-20   Bielsko-Biała  U23
  29:51.83   2018-04-28   Łomża  Sen
  30:06.14   2019-04-28   Białogard  Sen
  29:33.11   2020-09-19   Karpacz  Sen

  Półmaraton wykres

  1:09:17   2016-10-16   Kraków  U23
  1:06:50   2018-03-25   Warszawa  Sen
  1:05:17   2019-03-17   Gdynia  Sen
  1:04:00   2021-10-17   Poznań  Sen
  1:03:33   2022-05-01   Verona (ITA)  Sen
  1:05:44   2023-03-26   Warszawa  Sen

  Maraton wykres

  2:17:17   2019-10-20   Poznań  Sen
  2:15:06   2020-12-06   Olesno  Sen
  2:10:35   2021-04-18   Dębno  Sen
  2:21:48   2022-08-15   Monachium (GER)  Sen
  2:14:10   2023-04-16   Łódź  Sen

  Przełaj wykres

  :18:39   2014-11-29   Kraków  U20
  :25:55   2017-11-25   Kwidzyn  U23

  10 km wykres

  31:05   2017-08-05   Gdańsk  U23
  30:08   2019-11-11   Warszawa  Sen
  29:14   2020-11-11   Poznań  Sen
  29:30   2021-10-24   Koło  Sen

  5 km wykres

  14:21   2021-11-07   Warszawa  Sen

© by Pilar 2013-2023  | Czas: 0.0637589 s. 

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Barcickiej 42, 01-839 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Barcicka 42, 01-839 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl