ID zawodnika: 79116
  Rekordy   Sezon: 2022   Progresja   Osiągnięcia
Martyna LEWANDOWSKA
imię : Martyna
nazwisko : LEWANDOWSKA
rok ur. (kategoria) : 2000 (U23)
płeć : Kobieta
klub : MLKL Płock

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  100 m wykres

  13.89 (-1.1)   2019-06-15   Piotrków Trybunalski  U20

  200 m wykres

  28.51 (+0.2)   2018-09-29   Łódź  U20
  28.77 (-0.2)   2019-06-08   Kraków  U20

  800 m wykres

  2:53.81   2018-09-30   Łódź  U20
  2:40.59   2019-06-09   Kraków  U20

  100 m pł wykres

  17.61 (+0.5)   2018-09-16   Warszawa  U20
  16.90 (+0.1)   2019-06-08   Kraków  U20

  Wzwyż wykres

  1.60   2014-09-15   Warszawa  U16
  1.71   2015-09-27   Radom  U16
  1.80   2016-08-06   Wrocław  U18
  1.85   2017-06-11   Kutno  U18
  1.84   2018-07-13   Tampere (FIN)  U20
  1.75   2019-05-11   Łęczyca  U20
  1.67   2020-09-04   Biała Podlaska  U23
  1.71   2021-06-19   Płock  U23
  1.73   2022-07-31   Poznań  U23

  W dal wykres

  4.89 (+0.2)   2016-09-03   Aleksandrów Łódzki  U18
  5.10 (+0.6)   2018-09-16   Warszawa  U20
  4.91 (+0.2)   2019-06-09   Kraków  U20

  Kula (3) wykres

   9.13   2017-09-17   Warszawa  U18

  Kula (4) wykres

   9.02   2018-09-16   Warszawa  U20
  10.06   2019-05-11   Łęczyca  U20

  Dysk (1) wykres

  22.54   2018-09-16   Warszawa  U20

  Oszczep (600) wykres

  32.88   2017-09-17   Warszawa  U18
  39.30   2018-09-30   Łódź  U20
  39.76   2019-06-15   Piotrków Trybunalski  U20
  39.66   2020-09-04   Biała Podlaska  U23
  37.49   2021-05-21   Bielsko-Biała  U23

  7-bój wykres

  4056   2018-09-30   Łódź  U20
  4314   2019-06-09   Kraków  U20

  Oszczep (500) wykres

  21.87   2014-09-15   Warszawa  U16
  31.08   2015-06-20   Warszawa  U16
  32.68   2016-06-25   Warszawa  U18
  37.59   2017-06-24   Warszawa  U18

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.11219000816345 sekund

 * Dane można uzupełnić po zalogowaniu do konta zawodniczego
Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl