ID zawodnika: 79642 PZLA PZLA
  Rekordy   Sezon: 2023   Progresja   Osiągnięcia   TOP 10
Adam PAŹDZIERZ
imię : Adam
nazwisko : PAŹDZIERZ
rok ur. (kategoria) : 2000 (Sen)
płeć : Mężczyzna
klub : KS AZS AWF Katowice

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  100 m wykres

  12.38 (+1.9)   2014-09-21   Bielsko-Biała  U16
  11.87 (+0.3)   2015-06-13   Bielsko-Biała  U16
  11.74 (-2.1)   2016-06-25   Kraków  U18
  11.77 (0.0)   2017-05-06   Sosnowiec  U18
  11.58 (+0.5)   2018-05-15   Chorzów  U20
  11.54 (+0.7)   2019-05-18   Ruda Śląska  U20
  11.37 (-0.7)   2020-06-27   Bielsko-Biała  U23

  200 m wykres

  23.18 (-1.8)   2016-06-25   Kraków  U18
  23.24 (+0.2)   2017-06-24   Kraków  U18
  23.16 (+1.4)   2018-05-27   Częstochowa  U20
  22.83 (+1.3)   2019-05-26   Bielsko-Biała  U20
  22.40 (+0.8)   2020-06-27   Bielsko-Biała  U23
  21.86 (-0.3)   2021-05-27   Gliwice  U23
  22.01 (+1.9)   2022-06-11   Suwałki  U23
  22.61 (-4.6)   2023-05-21   Poznań  Sen

  300 m wykres

  41.69   2014-08-30   Chorzów  U16
  38.49   2015-06-24   Częstochowa  U16
  35.33   2017-09-02   Sosnowiec  U18
  35.75   2018-05-05   Ruda Śląska  U20
  36.43   2019-04-27   Chorzów  U20
  34.93   2021-05-09   Bielsko-Biała  U23
  34.44   2022-05-08   Kraków  U23

  400 m wykres

  52.72   2016-09-24   Rybnik  U18
  49.89   2017-08-05   Warszawa  U18
  50.18   2018-05-26   Częstochowa  U20
  49.56   2019-06-16   Chorzów  U20
  48.66   2020-06-20   Chorzów  U23
  48.13   2021-06-06   Tarnów  U23
  47.48   2022-06-10   Suwałki  U23
  48.09   2023-05-28   Łódź  Sen

  300 m pł wykres

  43.87   2015-10-03   Sosnowiec  U16

© by Pilar 2013-2023  | Czas: 0.187557 s. 

 * Dane można uzupełnić po zalogowaniu do konta zawodniczego
Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Barcickiej 42, 01-839 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Barcicka 42, 01-839 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl