ID zawodnika: 80172
  Rekordy   Sezon: 2022   Progresja   Osiągnięcia
Dawid PIŁAT
imię : Dawid
nazwisko : PIŁAT
rok ur. (kategoria) : 2002 (U23)
płeć : Mężczyzna
klub : LKS Stal Mielec

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  Kula (3) wykres

   9.68   2014-05-31   Stalowa Wola  U14

  Kula (7.26) wykres

  10.33   2021-09-03   Lublin  U20
   9.39   2022-08-27   Karpacz  U23

  Dysk (1) wykres

  36.93   2016-09-28   Rzeszów  U16
  39.97   2017-09-02   Stalowa Wola  U16

  Młot (5) wykres

  27.56   2014-10-05   Rzeszów  U14
  36.80   2015-05-01   Stalowa Wola  U14
  50.15   2016-09-10   Kraków  U16
  64.14   2017-09-16   Stalowa Wola  U16
  73.51   2018-06-10   Zamość  U18
  80.05   2019-07-11   Poznań  U18

  Młot (4) wykres

  31.51   2014-08-30   Stalowa Wola  U14

  Młot (6) wykres

  31.07   2015-06-13   Stalowa Wola  U14
  44.95   2016-09-04   Stalowa Wola  U16
  52.59   2017-06-03   Stalowa Wola  U16
  65.69   2018-06-02   Stalowa Wola  U18
  71.42   2019-06-16   Lublin  U18
  77.53   2020-08-22   Stalowa Wola  U20
  79.59   2021-07-16   Tallinn (EST)  U20

  Młot (7.26) wykres

  60.00   2019-06-23   Kielce  U18
  68.29   2020-08-28   Włocławek  U20
  71.29   2021-05-09   Split (CRO)  U20
  72.45   2022-07-30   Poznań  U23

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.15289402008057 sekund

 * Dane można uzupełnić po zalogowaniu do konta zawodniczego
Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl