ID zawodnika: 81679
  Rekordy   Sezon: 2022   Progresja   Osiągnięcia
Filip OSTROWSKI
imię : Filip
nazwisko : OSTROWSKI
rok ur. (kategoria) : 2001 (U23)
płeć : Mężczyzna
klub : RKS Łódź

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  100 m wykres

  12.16 (+2.0)   2016-06-04   Gdańsk  U16
  11.94 (-0.6)   2018-09-12   Sztum  U18
  12.41 (+1.1)   2019-09-11   Sztum  U20

  200 m wykres

  23.70 (+1.4)   2016-06-04   Gdańsk  U16
  23.49 (+0.4)   2019-06-22   Pelpin  U20
  23.24 (+1.2)   2020-08-23   Gdańsk  U20

  300 m wykres

  37.70   2015-09-19   Bydgoszcz  U16
  36.73   2016-05-07   Gdańsk  U16

  400 m wykres

  59.75   2014-06-21   Starogard Gdański  U14
  51.22   2016-05-14   Słupsk  U16
  51.35   2017-05-20   Gdańsk  U18
  50.20   2018-05-20   Bydgoszcz  U18
  50.69   2019-06-22   Pelpin  U20
  49.28   2020-08-23   Gdańsk  U20
  50.17   2021-05-08   Zgorzelec  U23

  600 m wykres

  1:38.81   2014-08-30   Gdańsk  U14
  1:26.54   2015-09-26   Radom  U16
  1:22.34   2016-06-08   Chojnice  U16
  1:20.70   2020-06-20   Sztum  U20

  800 m wykres

  1:57.39   2016-05-28   Słupsk  U16
  1:55.81   2017-06-04   Piła  U18
  1:53.23   2018-05-27   Radom  U18
  1:53.26   2019-06-15   Gdańsk  U20
  1:50.92   2020-07-03   Sopot  U20
  1:48.67   2021-06-05   Piaseczno  U23
  1:46.89   2022-06-14   Kladno (CZE)  U23

  1000 m wykres

  2:52.48   2015-06-03   Chojnice  U16
  2:31.58   2016-08-20   Chojnice  U16
  2:29.54   2017-07-27   Chojnice  U18
  2:28.54   2018-07-21   Chojnice  U18
  2:31.59   2019-05-12   Toruń  U20

  1500 m wykres

  4:01.71   2017-07-01   Białogard  U18
  3:53.83   2018-06-08   Chorzów  U18
  4:02.65   2019-06-08   Gdańsk  U20
  4:02.14   2020-08-28   Ciechanów  U20
  3:51.48   2021-06-13   Poznań  U23
  3:43.82   2022-08-14   Domažlice (CZE)  U23

  Mila wykres

  4:29.10   2018-09-12   Sztum  U18
  4:25.87   2019-09-11   Sztum  U20

  Przełaj wykres

  :09:35   2017-03-11   Jelenia Góra  U18
  :09:29   2018-03-17   Żagań  U18
  :08:18   2020-11-28   Kwidzyn  U20

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.078418970108032 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl