ID zawodnika: 82128
  Rekordy   Sezon: 2022   Progresja   Osiągnięcia
imię : Maria
nazwisko : MAKUCH
rok ur. (kategoria) : 2002 (U23)
płeć : Kobieta
klub : UKS Olimpijczyk 46 Wrocław

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  60 m wykres

   8.80 (+0.2)   2016-04-30   Zgorzelec  U16
   9.09 (+1.7)   2017-04-29   Zgorzelec  U16

  100 m wykres

  14.16 (+0.3)   2016-06-05   Wrocław  U16
  13.49 (+1.4)   2017-06-24   Wrocław  U16
  13.41 (-0.8)   2018-05-27   Jelenia Góra  U18
  13.21 (+1.7)   2019-05-25   Jelenia Góra  U18
  13.39 (-1.9)   2020-10-03   Łódź  U20

  200 m wykres

  27.96 (+0.6)   2017-06-18   Wrocław  U16
  27.71 (-1.0)   2018-05-27   Jelenia Góra  U18
  27.27 (+1.3)   2019-06-15   Jelenia Góra  U18
  28.85 (-0.4)   2020-07-26   Jelenia Góra  U20

  300 m wykres

  50.64   2016-04-30   Zgorzelec  U16
  45.06   2017-09-09   Wrocław  U16
  45.99   2018-09-02   Wrocław  U18
  46.08   2019-05-04   Wrocław  U18

  400 m wykres

  66.62   2020-09-05   Jelenia Góra  U20

  600 m wykres

  2:01.74   2016-05-08   Wrocław  U16
  1:53.87   2017-05-14   Wrocław  U16

  800 m wykres

  2:50.91   2018-05-13   Wrocław  U18

  80 pł wykres

  16.14 (-0.3)   2016-05-07   Wrocław  U16
  15.13 (-1.0)   2017-05-13   Wrocław  U16

  100 m pł J MŁ wykres

  18.58 (+1.4)   2018-05-12   Wrocław  U18

  400 m pł K wykres

  72.26   2018-06-23   Wrocław  U18

  Wzwyż wykres

  1.38   2016-05-07   Wrocław  U16
  1.28   2017-05-13   Wrocław  U16
  1.37   2018-05-12   Wrocław  U18

  W dal wykres

  4.35 (+0.2)   2016-04-30   Zgorzelec  U16
  4.59 (0.0)   2017-06-24   Wrocław  U16
  4.41 (+0.3)   2018-05-13   Wrocław  U18
  4.64 (+1.4)   2019-08-31   Wrocław  U18
  4.85 (+0.7)   2020-09-05   Jelenia Góra  U20

  Kula (3) wykres

   5.72   2016-05-07   Wrocław  U16
   6.28   2017-05-13   Wrocław  U16
   7.00   2018-05-12   Wrocław  U18

  7-bój J MŁ wykres

  3032   2018-05-13   Wrocław  U18

  Ppal (150) wykres

  54.00   2014-06-21   Łódź  U14
  57.00   2015-06-21   Łódź  U14

  Oszczep (500) wykres

  21.18   2016-09-04   Zgorzelec  U16
  24.05   2017-05-06   Wrocław  U16
  21.14   2018-05-13   Wrocław  U18

  5-bój K MŁ wykres

  1785   2016-05-08   Wrocław  U16
  1920   2017-05-14   Wrocław  U16

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.090751886367798 sekund

 * Dane można uzupełnić po zalogowaniu do konta zawodniczego
Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl