ID zawodnika: 82651 PZLA PZLA
  Rekordy   Sezon: 2023   Progresja   Osiągnięcia   TOP 10
Weronika NAGIĘĆ
imię : Weronika
nazwisko : NAGIĘĆ
rok ur. (kategoria) : 2002 (U23)
płeć : Kobieta
klub : KS AZS AWF Kraków

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  100 m wykres

  14.71 (-1.0)   2014-09-13   Kraków  U14
  13.47 (+0.2)   2015-09-19   Kraków  U14
  13.12 (+1.8)   2016-06-11   Sosnowiec  U16
  12.93 (+0.8)   2017-05-20   Kraków  U16
  12.77 (+1.0)   2018-05-12   Kraków  U18
  12.48 (+1.2)   2019-05-12   Chorzów  U18
  12.17 (+0.1)   2020-08-23   Kraków  U20
  12.30 (-0.1)   2021-05-29   Kraków  U20
  11.96 (+0.2)   2022-07-02   Ruda Śląska  U23
  12.44 (-1.1)   2023-05-09   Kraków  U23

  150 m wykres

  18.63   2020-06-21   Kraków  U20
  18.58   2021-05-08   Kraków  U20

  200 m wykres

  30.63 (-1.1)   2014-09-13   Kraków  U14
  28.05 (-0.3)   2015-09-13   Rzeszów  U14
  26.64 (-0.2)   2017-05-20   Kraków  U16
  26.03 (-0.3)   2018-06-10   Kraków  U18
  25.50 (-0.8)   2019-05-18   Kraków  U18
  24.66 (+0.8)   2020-08-08   Stalowa Wola  U20
  25.07 (+1.9)   2021-05-15   Trzcinica  U20
  24.77 (-0.2)   2022-07-09   Warszawa  U23
  24.40 (+0.8)   2023-05-14   Kraków  U23

  300 m wykres

  49.50   2014-08-30   Chorzów  U14
  44.49   2015-09-19   Kraków  U14
  42.97   2016-06-18   Bielsko-Biała  U16
  43.23   2017-08-27   Chorzów  U16
  42.02   2018-05-06   Kraków  U18
  41.86   2019-08-24   Chorzów  U18

  400 m wykres

  62.77   2017-07-21   Chorzów  U16
  61.29   2018-09-16   Krosno  U18

  600 m wykres

  2:00.81   2014-09-20   Kraków  U14

  80 pł wykres

  12.68 (-0.1)   2016-05-28   Kraków  U16
  12.02 (+1.5)   2017-05-13   Kraków  U16

  100 m pł J MŁ wykres

  14.25 (+0.7)   2018-07-29   Chorzów  U18
  13.88 (-0.4)   2019-06-08   Bielsko-Biała  U18

  100 m pł wykres

  14.34 (+0.4)   2019-09-14   Tarnów  U18
  13.66 (+0.5)   2020-08-13   Sopot  U20
  13.28 (+1.5)   2021-07-04   Lublin  U20
  13.19 (-0.6)   2022-08-05   Győr (HUN)  U23
  13.27 (+0.5)   2023-05-27   Gorzów Wielkopolski  U23

  200 m pł wykres

  30.93 (-1.4)   2016-09-18   Kraków  U16
  29.57 (-1.8)   2017-09-23   Biała Podlaska  U16

  300 m pł wykres

  48.81   2015-09-05   Kraków  U14

  400 m pł K wykres

  66.11   2018-09-30   Kraków  U18
  63.98   2019-09-14   Tarnów  U18

  W dal wykres

  4.73 (0.0)   2016-08-31   Sosnowiec  U16

  Kula (3) wykres

   5.84   2016-08-27   Chorzów  U16

© by Pilar 2013-2023  | Czas: 0.090138 s. 

 * Dane można uzupełnić po zalogowaniu do konta zawodniczego
Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Barcickiej 42, 01-839 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Barcicka 42, 01-839 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl