ID zawodnika: 82726
  Rekordy   Sezon: 2022   Progresja   Osiągnięcia
Jakub BUJAK
imię : Jakub
nazwisko : BUJAK
rok ur. (kategoria) : 2000 (U23)
płeć : Mężczyzna
klub : AZS KU Politechniki Opolskiej Opole

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  100 m wykres

  12.13 (-0.1)   2016-05-01   Sosnowiec  U18
  11.81 (+0.6)   2017-08-27   Chorzów  U18
  11.29 (-0.1)   2020-09-12   Kędzierzyn-Koźle  U23
  10.89 (+0.6)   2021-05-30   Jelenia Góra  U23
  10.97 (+0.2)   2022-05-07   Opole  U23

  200 m wykres

  22.31 (-0.1)   2021-05-30   Jelenia Góra  U23

  300 m wykres

  35.53   2021-05-08   Zgorzelec  U23
  35.17   2022-04-30   Częstochowa  U23

  110 m pł M (99.1) wykres

  14.89 (+1.5)   2018-09-01   Opole  U20

  110 m pł MŁ wykres

  15.99 (+0.3)   2015-07-11   Sosnowiec  U16
  14.70 (+1.2)   2016-06-18   Białystok  U18

  110 m pł J MŁ wykres

  14.85 (+1.7)   2016-06-26   Łódź  U18
  14.55 (+0.8)   2017-08-06   Warszawa  U18

  110 m pł wykres

  14.26 (+0.5)   2020-09-04   Biała Podlaska  U23
  14.00 (+1.5)   2021-07-24   Suwałki  U23
  13.96 (+1.3)   2022-06-11   Suwałki  U23

  Wzwyż wykres

  1.50   2014-09-06   Opole  U16
  1.73   2015-09-13   Opole  U16
  1.95   2016-09-30   Kędzierzyn-Koźle  U18
  2.04   2017-06-04   Opole  U18
  2.05   2018-05-07   Kędzierzyn-Koźle  U20
  2.08   2019-06-23   Opole  U20
  2.02   2020-09-05   Biała Podlaska  U23
  1.90   2021-07-17   Karpacz  U23

  W dal wykres

  6.84 (0.0)   2020-09-12   Kędzierzyn-Koźle  U23
  6.92 (+1.2)   2021-05-21   Bielsko-Biała  U23

  Trójskok wykres

  12.51 (+1.4)   2018-08-07   Opava (CZE)  U20

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.23488283157349 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl