ID zawodnika: 82921
  Rekordy   Sezon: 2022   Progresja   Osiągnięcia
imię : Amelia
nazwisko : OLESZCZYŃSKA
rok ur. (kategoria) : 2003 (U20)
płeć : Kobieta
klub : MKS Agros Chełm

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  100 m wykres

  13.83 (+0.9)   2016-07-16   Puławy  U14
  13.08 (+1.6)   2017-06-11   Puławy  U16
  12.89 (+0.7)   2018-06-10   Zamość  U16
  13.13 (+0.8)   2019-07-10   Poznań  U18
  12.83 (+1.4)   2020-08-28   Ciechanów  U18
  12.73 (+1.8)   2021-06-05   Słubice  U20

  200 m wykres

  30.33 (-2.3)   2015-06-06   Krasnystaw  U14
  26.93 (+1.8)   2017-05-20   Zamość  U16
  26.62 (-0.8)   2018-05-20   Lublin  U16
  27.09 (-0.6)   2019-06-22   Łódź  U18

  300 m wykres

  51.40   2014-09-07   Zamość  U12
  44.25   2016-05-28   Stalowa Wola  U14
  42.99   2017-06-24   Biała Podlaska  U16
  43.54   2018-06-10   Zamość  U16
  45.64   2019-05-26   Zamość  U18
  42.05   2020-08-09   Radom  U18
  41.93   2021-05-08   Lublin  U20

  400 m wykres

  73.27   2014-10-12   Puławy  U12
  63.43   2018-06-16   Lublin  U16
  62.72   2020-07-25   Lublin  U18
  58.76   2021-05-29   Biała Podlaska  U20

  600 m wykres

  1:53.38   2015-08-30   Zamość  U14
  1:47.47   2016-06-19   Łódź  U14
  1:50.43   2017-09-14   Warszawa  U16

  200 m pł wykres

  32.49 (+1.0)   2017-09-13   Warszawa  U16

  300 m pł wykres

  46.28   2021-05-01   Przemyśl  U20

  400 m pł K wykres

  67.65   2019-09-06   Lublin  U18
  66.53   2020-09-18   Radom  U18
  63.55   2021-07-03   Lublin  U20

  W dal wykres

  4.36 (0.0)   2017-09-14   Warszawa  U16

  Kula (3) wykres

   6.22   2017-09-13   Warszawa  U16

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.24390983581543 sekund

 * Dane można uzupełnić po zalogowaniu do konta zawodniczego
Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl