ID zawodnika: 83684 PZLA PZLA
  Rekordy   Sezon: 2023   Progresja   Osiągnięcia   TOP 10
Jan GOSTOMCZYK
imię : Jan
nazwisko : GOSTOMCZYK
rok ur. (kategoria) : 2005 (U20)
płeć : Mężczyzna
klub : AML Słupsk

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  100 m wykres

  15.76 (+0.6)   2014-09-20   Słupsk  U12
  15.76 (+0.2)   2015-09-26   Białogard  U12
  14.00 (-0.3)   2017-06-24   Złocieniec  U14
  12.77 (+0.9)   2018-08-18   Chojnice  U14
  11.70 (0.0)   2019-09-15   Słupsk  U16
  11.43 (-0.7)   2020-09-26   Słupsk  U16
  11.66 (-0.5)   2021-08-27   Spała  U18
  11.34 (+0.4)   2023-05-06   Białogard  U20

  200 m wykres

  26.84 (+0.2)   2018-06-09   Koszalin  U14
  24.31 (+1.9)   2019-05-25   Słupsk  U16
  23.11 (+1.6)   2020-08-08   Gdańsk  U16
  23.15 (+1.7)   2021-05-01   Kołobrzeg  U18
  23.16 (-0.1)   2022-06-12   Gdańsk  U18
  22.61 (+0.1)   2023-05-06   Białogard  U20

  300 m wykres

  50.95   2016-05-07   Białogard  U12
  44.18   2017-06-11   Koszalin  U14
  40.24   2018-09-16   Słupsk  U14
  37.80   2019-08-17   Chojnice  U16
  36.16   2020-09-12   Włocławek  U16
  35.81   2023-06-17   Białogard  U20

  400 m wykres

  51.44   2021-07-28   Włocławek  U18
  49.15   2022-07-16   Bielsko-Biała  U18
  49.82   2023-05-21   Gdańsk  U20

  600 m wykres

  1:44.39   2018-07-21   Chojnice  U14

  Wzwyż wykres

  1.35   2015-09-26   Białogard  U12
  1.30   2016-04-30   Złocieniec  U12
  1.50   2017-08-19   Chojnice  U14
  1.60   2018-04-28   Złocieniec  U14

© by Pilar 2013-2023  | Czas: 0.1055472 s. 

 * Dane można uzupełnić po zalogowaniu do konta zawodniczego
Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Barcickiej 42, 01-839 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Barcicka 42, 01-839 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl