ID zawodnika: 83809
  Rekordy   Sezon: 2022   Progresja   Osiągnięcia
Agnieszka BARTKOWIAK
imię : Agnieszka
nazwisko : BARTKOWIAK
rok ur. (kategoria) : 2002 (U23)
płeć : Kobieta
klub : SL Olimpia Poznań

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  60 m wykres

   9.26 (0.0)   2014-09-21   Poznań  U14
   9.52 (0.0)   2015-10-09   Słubice  U14

  100 m wykres

  14.31 (-0.8)   2015-06-06   Poznań  U14
  14.22 (-1.0)   2016-08-27   Leszno  U16
  13.67 (+1.0)   2017-10-06   Słubice  U16
  13.72 (-0.2)   2018-10-05   Słubice  U18
  13.97 (-1.7)   2019-05-18   Żary  U18
  13.44 (+1.1)   2020-07-30   Słubice  U20

  200 m wykres

  28.23 (0.0)   2017-09-30   Zielona Góra  U16
  27.98 (+0.7)   2018-09-29   Zielona Góra  U18
  28.56 (-0.4)   2020-10-03   Łódź  U20

  300 m wykres

  45.10   2017-10-06   Słubice  U16

  600 m wykres

  1:55.14   2015-10-04   Zielona Góra  U14
  1:52.05   2016-05-08   Wrocław  U16
  1:56.91   2017-05-14   Wrocław  U16

  800 m wykres

  2:45.88   2017-10-01   Zielona Góra  U16
  2:43.27   2018-09-30   Zielona Góra  U18
  2:45.05   2020-10-04   Łódź  U20

  80 pł wykres

  12.64 (+0.6)   2016-09-10   Poznań  U16
  12.61 (+1.1)   2017-05-21   Wrocław  U16

  100 m pł MŁ wykres

  18.57 (-1.1)   2015-10-03   Zielona Góra  U14

  100 m pł J MŁ wykres

  17.07 (-1.1)   2017-09-30   Zielona Góra  U16
  16.24 (+1.4)   2018-05-12   Wrocław  U18

  100 m pł wykres

  17.32 (-0.1)   2020-10-03   Łódź  U20
  17.23 (+1.7)   2021-07-04   Lublin  U20

  200 m pł wykres

  31.96 (-0.2)   2016-10-07   Słubice  U16
  31.18 (-1.1)   2017-09-10   Goleniów  U16
  31.16 (+0.2)   2018-08-25   Leszno  U18

  400 m pł K wykres

  74.59   2017-06-11   Poznań  U16

  Wzwyż wykres

  1.23   2015-10-03   Zielona Góra  U14
  1.33   2016-10-01   Zielona Góra  U16
  1.42   2017-09-30   Zielona Góra  U16
  1.38   2018-09-29   Zielona Góra  U18
  1.44   2020-10-03   Łódź  U20

  Tyczka wykres

  2.30   2016-09-10   Poznań  U16
  2.50   2017-09-10   Goleniów  U16
  2.90   2018-09-01   Poznań  U18
  3.20   2019-05-23   Słubice  U18
  3.50   2020-09-12   Radom  U20
  3.50   2021-07-03   Lublin  U20
  3.65   2022-06-11   Poznań  U23

  W dal wykres

  4.34 (-0.2)   2015-10-04   Zielona Góra  U14
  4.22 (0.0)   2016-10-01   Zielona Góra  U16
  4.46 (+1.2)   2017-10-01   Zielona Góra  U16
  4.64 (+1.2)   2018-09-30   Zielona Góra  U18
  4.51 (+0.4)   2019-05-18   Żary  U18
  4.63 (-0.3)   2020-07-30   Słubice  U20

  Kula (3) wykres

   8.49   2015-10-03   Zielona Góra  U14
   8.73   2016-10-01   Zielona Góra  U16
   9.02   2017-09-30   Zielona Góra  U16
   9.82   2018-10-05   Słubice  U18
  10.01   2019-05-18   Żary  U18

  Kula (4) wykres

   8.42   2020-10-03   Łódź  U20

  Oszczep (600) wykres

  26.96   2020-10-04   Łódź  U20
  25.63   2022-05-20   Poznań  U23

  7-bój wykres

  3513   2020-10-04   Łódź  U20

  7-bój J MŁ wykres

  3582   2017-10-01   Zielona Góra  U16
  3742   2018-09-30   Zielona Góra  U18

  Ppal (150) wykres

  40.0   2014-09-21   Poznań  U14
  41.00   2015-10-09   Słubice  U14

  W dal strefa wykres

  4.38   2015-10-09   Słubice  U14

  Oszczep (500) wykres

  24.38   2014-09-21   Poznań  U14
  20.17   2015-09-05   Poznań  U14
  28.88   2016-10-07   Słubice  U16
  28.91   2017-10-01   Zielona Góra  U16
  30.60   2018-09-30   Zielona Góra  U18
  26.16   2019-09-10   Zielona Góra  U18

  5-bój K MŁ wykres

  2025   2015-10-04   Zielona Góra  U14
  2355   2016-10-01   Zielona Góra  U16
  2307   2017-05-14   Wrocław  U16

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.17677998542786 sekund

 * Dane można uzupełnić po zalogowaniu do konta zawodniczego
Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl