ID zawodnika: 83995 PZLA PZLA
  Rekordy   Sezon: 2023   Progresja   Osiągnięcia   TOP 10
Andrzej KOWALCZYK
imię : Andrzej
nazwisko : KOWALCZYK
rok ur. (kategoria) : 1998 (Sen)
płeć : Mężczyzna
klub : Kraków Athletics Team

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  400 m wykres

  53.24   2018-05-19   Kraków  U23

  800 m wykres

  1:58.10   2015-05-16   Wieliczka  U18
  1:54.74   2016-06-25   Kraków  U20
  1:52.72   2017-05-13   Kraków  U20
  1:53.01   2018-06-10   Kraków  U23
  1:54.61   2020-08-23   Kraków  U23
  1:51.42   2021-05-16   Sucha Beskidzka  Sen
  1:50.55   2022-09-11   Gliwice  Sen
  1:52.51   2023-05-20   Sucha Beskidzka  Sen

  1000 m wykres

  2:30.31   2016-05-07   Kraków (AWF)  U20
  2:26.07   2017-05-06   Kraków  U20
  2:27.02   2018-05-06   Kraków  U23
  2:25.33   2021-05-08   Kraków  Sen
  2:22.58   2022-05-07   Kielce  Sen

  1500 m wykres

  4:08.36   2014-09-20   Krosno  U18
  4:01.50   2015-06-24   Katowice  U18
  3:58.33   2016-06-12   Kraków  U20
  3:47.92   2017-06-14   Gdańsk  U20
  3:47.07   2018-05-29   Bydgoszcz  U23
  3:49.22   2019-06-08   Gdańsk  U23
  3:51.56   2020-09-14   Łódź  U23
  3:47.52   2021-06-13   Poznań  Sen
  3:37.76   2022-06-03   Bydgoszcz  Sen

  3000 m wykres

   8:58.39   2015-06-14   Słubice  U18
   8:29.58   2016-07-01   Suwałki  U20
   8:35.59   2017-07-07   Toruń  U20
   8:32.19   2019-06-16   Chorzów  U23
   8:20.74   2021-05-22   Bielsko-Biała  Sen
   8:05.21   2022-09-04   Olsztyn  Sen

  5000 m wykres

  15:08.52   2019-05-18   Szczecinek  U23

  2000 m prz wykres

  5:46.60   2019-06-01   Kraków  U23

  3000 m prz wykres

   9:22.26   2019-06-30   Lublin  U23

  Przełaj wykres

  :19:18   2014-11-29   Kraków  U18
  :09:19   2015-03-21   Iława  U18
  :09:29   2016-03-19   Żagań  U20
  :09:16   2017-03-11   Jelenia Góra  U20
  :11:50   2018-03-17   Żagań  U23
  :13:21   2019-03-23   Olszyna  U23
  :11:36   2020-11-28   Kwidzyn  U23

© by Pilar 2013-2023  | Czas: 0.0733719 s. 

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Barcickiej 42, 01-839 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Barcicka 42, 01-839 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl