ID zawodnika: 84962 PZLA PZLA
  Rekordy   Sezon: 2023   Progresja   Osiągnięcia   TOP 10
Gabriel MIKOŁAJEWSKI
imię : Gabriel
nazwisko : MIKOŁAJEWSKI
rok ur. (kategoria) : 1999 (Sen)
płeć : Mężczyzna
klub : RLTL Optima Radom

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  60 m wykres

   7.57 (0.0)   2016-09-04   Toruń  U18

  100 m wykres

  12.35 (0.0)   2015-05-09   Warszawa  U18
  11.72 (-0.2)   2016-09-04   Toruń  U18
  11.51 (0.0)   2017-09-24   Warszawa  U20

  200 m wykres

  24.94 (-0.3)   2015-06-13   Łódź  U18
  23.01 (+1.0)   2016-09-17   Warszawa  U18
  22.45 (+2.0)   2017-05-27   Warszawa  U20
  22.25 (+0.6)   2019-08-10   Warszawa  U23
  23.16 (+0.9)   2023-06-18   Warszawa  Sen

  300 m wykres

  39.33   2015-05-09   Warszawa  U18
  36.00   2017-09-02   Warszawa  U20
  34.84   2019-08-10   Warszawa  U23
  34.15   2020-08-13   Sopot  U23

  400 m wykres

  51.62   2016-07-26   Chojnice  U18
  49.60   2017-05-21   Warszawa  U20
  48.89   2018-06-08   Chorzów  U20
  49.18   2019-08-17   Warszawa  U23
  47.95   2020-08-19   Bydgoszcz  U23
  50.88   2023-06-18   Warszawa  Sen

  110 m pł M (99.1) wykres

  15.07 (+0.1)   2017-09-17   Warszawa  U20

  110 m pł J MŁ wykres

  15.08 (+1.3)   2016-09-11   Warszawa  U18

  400 m pł J MŁ wykres

  55.21   2016-08-05   Wrocław  U18

  400 m pł wykres

  53.21   2017-07-08   Toruń  U20
  52.67   2018-06-03   Warszawa  U20
  52.66   2019-05-25   Łódź  U23
  50.20   2020-08-29   Włocławek  U23
  52.86   2021-05-15   Warszawa  U23
  55.31   2023-07-27   Gorzów Wielkopolski  Sen

  W dal wykres

  5.72 (+0.6)   2015-09-06   Warszawa  U18
  5.59 (+0.1)   2017-09-24   Warszawa  U20

© by Pilar 2013-2023  | Czas: 5.2401361 s. 

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Barcickiej 42, 01-839 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Barcicka 42, 01-839 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl