ID zawodnika: 85149
  Rekordy   Sezon: 2022   Progresja   Osiągnięcia
Zuzanna MISTOŃ
imię : Zuzanna
nazwisko : MISTOŃ
rok ur. (kategoria) : 2002 (U23)
płeć : Kobieta
klub : MLKS Agros Żary

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  60 m wykres

   8.68 (0.0)   2015-09-09   Zielona Góra  U14

  100 m wykres

  14.06 (+1.0)   2015-09-09   Zielona Góra  U14
  13.03 (+0.5)   2016-05-07   Szprotawa  U16
  13.31 (+0.9)   2017-10-06   Słubice  U16
  13.26 (-0.3)   2018-05-29   Zielona Góra  U18
  13.07 (+0.5)   2019-06-15   Jelenia Góra  U18
  13.05 (-0.3)   2020-08-19   Wałcz  U20
  14.25 (-0.7)   2021-05-26   Słubice  U20

  200 m wykres

  27.11 (+0.9)   2016-06-19   Poznań  U16
  27.22 (0.0)   2017-09-30   Zielona Góra  U16
  26.37 (+0.7)   2018-05-12   Szprotawa  U18
  26.49 (+1.3)   2019-07-10   Poznań  U18
  27.11 (-0.4)   2020-08-08   Zgorzelec  U20
  28.27 (+0.2)   2021-06-12   Łódź  U20

  300 m wykres

  48.59   2015-08-29   Leszno  U14
  43.74   2016-05-07   Szprotawa  U16
  44.82   2017-10-06   Słubice  U16
  43.08   2020-07-25   Karpacz  U20

  400 m wykres

  64.35   2018-10-05   Słubice  U18
  62.92   2019-10-04   Słubice  U18

  600 m wykres

  1:52.50   2016-10-01   Zielona Góra  U16
  1:46.80   2017-05-14   Wrocław  U16

  800 m wykres

  2:42.83   2017-10-01   Zielona Góra  U16
  2:41.73   2018-07-28   Chorzów  U18
  2:37.59   2019-07-11   Poznań  U18
  2:45.29   2020-08-09   Zgorzelec  U20
  2:55.45   2021-06-13   Łódź  U20

  80 pł wykres

  12.40 (0.0)   2016-09-10   Wrocław  U16
  12.03 (+1.4)   2017-04-28   Zielona Góra  U16

  100 m pł MŁ wykres

  16.00 (-0.2)   2016-05-31   Zielona Góra  U16

  100 m pł J MŁ wykres

  15.55 (+2.0)   2017-06-24   Poznań  U16
  15.12 (-0.5)   2018-07-27   Chorzów  U18
  14.68 (+2.0)   2019-05-25   Słubice  U18

  100 m pł wykres

  15.40 (-1.3)   2020-09-13   Radom  U20
  16.80 (-0.1)   2021-06-05   Słubice  U20

  200 m pł wykres

  32.56 (0.0)   2016-06-14   Słubice  U16
  31.84 (-0.2)   2017-09-14   Warszawa  U16

  400 m pł K wykres

  72.08   2018-06-02   Żary  U18

  Wzwyż wykres

  1.36   2016-10-01   Zielona Góra  U16
  1.37   2017-05-13   Wrocław  U16
  1.41   2018-07-27   Chorzów  U18
  1.46   2019-05-11   Wrocław  U18
  1.45   2020-06-26   Żary  U20
  1.42   2021-06-12   Łódź  U20

  W dal wykres

  3.73 (+1.1)   2015-06-06   Poznań  U14
  4.66 (+0.3)   2016-10-01   Zielona Góra  U16
  4.78 (+1.6)   2017-05-14   Wrocław  U16
  4.87 (+1.1)   2018-09-30   Zielona Góra  U18
  5.12 (+0.2)   2019-05-23   Słubice  U18
  5.20 (+0.8)   2020-06-26   Żary  U20

  Kula (3) wykres

   8.24   2016-10-01   Zielona Góra  U16
  10.03   2017-09-02   Poznań  U16
  10.60   2018-08-25   Leszno  U18
  11.08   2019-05-11   Wrocław  U18

  Kula (4) wykres

  10.20   2020-06-27   Szprotawa  U20
  10.18   2021-06-12   Łódź  U20

  Oszczep (600) wykres

  30.84   2020-06-27   Szprotawa  U20
  32.70   2021-06-13   Łódź  U20

  7-bój wykres

  3898   2020-08-09   Zgorzelec  U20

  7-bój J MŁ wykres

  3778   2017-10-01   Zielona Góra  U16
  3979   2018-07-28   Chorzów  U18
  4395   2019-07-11   Poznań  U18

  Oszczep (500) wykres

  22.40   2016-05-07   Szprotawa  U16
  27.88   2017-10-01   Zielona Góra  U16
  25.83   2018-09-30   Zielona Góra  U18
  31.59   2019-07-11   Poznań  U18

  5-bój K MŁ wykres

  2587   2016-10-01   Zielona Góra  U16
  2834   2017-05-14   Wrocław  U16

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.084526062011719 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl