ID zawodnika: 85169
  Rekordy   Sezon: 2022   Progresja   Osiągnięcia
Julia JANUS
imię : Julia
nazwisko : JANUS
rok ur. (kategoria) : 2001 (U23)
płeć : Kobieta
klub : MKS Aleksandrów Łódzki

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  100 m wykres

  13.64 (-0.7)   2016-09-04   Aleksandrów Łódzki  U16
  13.24 (+0.2)   2017-06-28   Aleksandrów Łódzki  U18
  13.17 (+0.2)   2020-07-12   Łódź  U20

  200 m wykres

  26.38 (+1.7)   2017-06-24   Łódź  U18
  26.07 (-2.4)   2018-05-20   Łódź  U18
  25.89 (+1.8)   2021-05-09   Sieradz  U23
  25.91 (+1.9)   2022-05-12   Łódź  U23

  300 m wykres

  44.11   2015-05-31   Łódź  U16
  43.15   2016-09-04   Aleksandrów Łódzki  U16
  42.51   2017-06-17   Białystok  U18
  41.53   2018-05-06   Aleksandrów Łódzki  U18

  400 m wykres

  61.01   2015-09-19   Zielona Góra  U16
  59.77   2016-05-08   Łódź (AZS)  U16
  60.58   2017-05-20   Toruń  U18
  57.09   2018-05-13   Łódź  U18
  56.94   2019-05-19   Łódź  U20
  58.16   2021-05-15   Łódź  U23

  600 m wykres

  1:41.05   2015-06-13   Białystok  U16
  1:38.37   2016-09-24   Słubice  U16

  800 m wykres

  2:24.67   2015-05-23   Toruń  U16
  2:25.12   2016-06-05   Łódź  U16

  1000 m wykres

  3:12.47   2016-06-11   Łódź  U16

  100 m pł J MŁ wykres

  15.85 (+0.2)   2017-09-03   Aleksandrów Łódzki  U18

  400 m pł K wykres

  61.70   2017-08-05   Warszawa  U18
  61.07   2018-06-15   Kutno  U18
  60.18   2019-07-04   Racibórz  U20
  62.57   2021-05-22   Bielsko-Biała  U23

  W dal wykres

  5.38 (-0.8)   2019-08-31   Aleksandrów Łódzki  U20
  5.25 (+1.5)   2020-07-12   Łódź  U20

  Trójskok wykres

  11.84 (+2.0)   2018-05-19   Aleksandrów Łódzki  U18
  11.68 (+0.9)   2019-05-25   Aleksandrów Łódzki  U20
  12.06 (+1.5)   2020-09-13   Radom  U20
  12.06 (+0.8)   2021-05-23   Bielsko-Biała  U23
  12.22 (+1.6)   2022-07-30   Poznań  U23

  Kula (3) wykres

   9.50   2017-06-18   Aleksandrów Łódzki  U18

  Kula (4) wykres

   8.82   2022-05-12   Łódź  U23

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.10892796516418 sekund

 * Dane można uzupełnić po zalogowaniu do konta zawodniczego
Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl