ID zawodnika: 85180 PZLA PZLA
  Rekordy   Sezon: 2023   Progresja   Osiągnięcia   TOP 10
imię : Jakub
nazwisko : CZYŻEWSKI
rok ur. (kategoria) : 2001 (U23)
płeć : Mężczyzna
klub : RKS Łódź

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  800 m wykres

  2:06.50   2017-05-21   Łódź  U18
  2:04.23   2019-08-31   Aleksandrów Łódzki  U20
  2:00.53   2021-05-08   Zgorzelec  U23

  1000 m wykres

  2:48.57   2015-05-31   Łódź  U16
  2:46.31   2016-09-04   Aleksandrów Łódzki  U16
  2:41.62   2019-08-31   Aleksandrów Łódzki  U20

  1500 m wykres

  4:14.89   2017-06-04   Łódź  U18
  4:17.04   2018-06-15   Kutno  U18
  4:09.51   2019-06-01   Łódź  U20
  4:01.99   2020-08-22   Oleśnica  U20
  3:58.88   2021-05-15   Warszawa  U23
  3:58.24   2022-05-29   Łódź  U23
  4:04.75   2023-05-19   Poznań  U23

  2000 m wykres

  6:15.54   2015-09-12   Łódź  U16
  6:00.17   2016-09-10   Łódź  U16

  3000 m wykres

   9:14.35   2017-05-28   Łódź  U18
   9:21.70   2018-05-26   Łódź  U18
   8:49.79   2019-07-03   Racibórz  U20
   8:28.99   2020-08-15   Gdańsk  U20
   8:30.31   2021-05-22   Bielsko-Biała  U23
   8:36.21   2022-05-21   Poznań  U23
   8:41.37   2023-05-20   Poznań  U23

  5000 m wykres

  15:48.73   2019-05-18   Szczecinek  U20
  14:51.60   2020-08-30   Włocławek  U20
  14:58.28   2021-06-05   Piaseczno  U23
  15:16.64   2022-05-15   Piaseczno  U23

  10000 m wykres

  32:07.35   2022-04-23   Międzyrzecz  U23

  2000 m prz wykres

  6:44.23   2018-09-15   Łódź  U18
  6:35.87   2019-05-12   Łódź  U20

  Przełaj wykres

  :17:40   2017-03-11   Jelenia Góra  U18
  :17:24   2018-03-17   Żagań  U18
  :22:11   2019-03-23   Olszyna  U20
  :19:12   2020-11-28   Kwidzyn  U20
  :28:40   2021-11-27   Tomaszów Lubelski  U23

© by Pilar 2013-2023  | Czas: 0.0736029 s. 

 * Dane można uzupełnić po zalogowaniu do konta zawodniczego
Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Barcickiej 42, 01-839 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Barcicka 42, 01-839 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl