ID zawodnika: 85554 PZLA PZLA
  Rekordy   Sezon: 2023   Progresja   Osiągnięcia   TOP 10
Blanka ZAPORA
imię : Blanka
nazwisko : ZAPORA
rok ur. (kategoria) : 2001 (U23)
płeć : Kobieta
klub : SKLA Sopot

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  100 m wykres

  14.27 (+0.7)   2017-07-27   Chojnice  U18
  12.95 (-0.3)   2020-07-18   Karpacz  U20

  200 m wykres

  28.57 (+1.6)   2017-05-20   Gdańsk  U18
  27.23 (-0.3)   2018-05-12   Słupsk  U18
  26.58 (-0.4)   2019-05-11   Słupsk  U20
  26.24 (+0.2)   2020-07-03   Sopot  U20
  25.49 (+1.3)   2021-05-29   Gdańsk  U23

  300 m wykres

  49.28   2016-05-11   Gdańsk  U16
  44.77   2017-08-16   Sopot  U18
  42.68   2018-08-29   Sopot  U18
  41.85   2019-05-15   Chojnice  U20
  41.18   2020-06-27   Reda  U20
  40.29   2023-05-06   Gdańsk  U23

  400 m wykres

  63.11   2017-06-10   Słupsk  U18
  60.09   2018-07-21   Chojnice  U18
  59.68   2019-06-23   Sopot  U20
  57.95   2020-08-15   Gdańsk  U20
  57.45   2021-05-09   Słupsk  U23
  59.87   2022-05-27   Gdańsk  U23

  800 m wykres

  2:28.62   2020-10-04   Łódź  U20

  80 pł wykres

  12.66 (-0.5)   2017-08-30   Sopot  U18

  100 m pł J MŁ wykres

  16.04 (+0.6)   2017-06-03   Gdańsk  U18
  15.38 (-0.4)   2018-05-12   Słupsk  U18

  100 m pł wykres

  14.81 (-0.1)   2020-10-03   Łódź  U20
  14.62 (-0.5)   2021-06-19   Gdańsk  U23
  14.16 (-0.4)   2022-07-23   Warszawa  U23
  14.51 (-1.5)   2023-05-19   Poznań  U23

  400 m pł K wykres

  66.73   2018-06-16   Gdańsk  U18
  62.44   2019-07-04   Racibórz  U20
  61.60   2020-08-08   Gdańsk  U20
  61.78   2021-07-18   Warszawa  U23

  Wzwyż wykres

  1.25   2016-05-11   Gdańsk  U16
  1.53   2017-08-30   Sopot  U18
  1.54   2019-08-28   Sopot  U20
  1.68   2020-10-03   Łódź  U20

  W dal wykres

  4.91 (+1.7)   2018-09-12   Sztum  U18
  5.16 (-0.1)   2020-10-04   Łódź  U20
  5.23 (+0.4)   2022-09-14   Sztum  U23

  Trójskok wykres

  11.88 (+1.1)   2022-07-30   Poznań  U23
  11.51 (-1.0)   2023-05-20   Poznań  U23

  Kula (4) wykres

   7.80   2020-10-03   Łódź  U20

  Oszczep (600) wykres

  25.70   2020-10-04   Łódź  U20

  7-bój wykres

  4562   2020-10-04   Łódź  U20

© by Pilar 2013-2023  | Czas: 0.1670511 s. 

 * Dane można uzupełnić po zalogowaniu do konta zawodniczego
Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Barcickiej 42, 01-839 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Barcicka 42, 01-839 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl