ID zawodnika: 86450
  Rekordy   Sezon: 2022   Progresja   Osiągnięcia
Damian WIŚNIEWSKI
imię : Damian
nazwisko : WIŚNIEWSKI
rok ur. (kategoria) : 2000 (U23)
płeć : Mężczyzna
klub : GKS Olimpia Grudziądz

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  100 m wykres

  12.26 (+0.3)   2017-08-19   Chojnice  U18
  11.45 (+1.1)   2018-09-14   Brodnica  U20
  12.14 (-1.1)   2019-05-26   Brodnica  U20

  200 m wykres

  24.17 (+1.3)   2017-09-17   Włocławek  U18
  23.97 (-1.3)   2019-05-26   Brodnica  U20

  300 m wykres

  37.40   2018-09-14   Brodnica  U20

  400 m wykres

  52.42   2016-07-26   Chojnice  U18
  52.63   2017-08-26   Toruń  U18
  50.89   2018-05-20   Bydgoszcz  U20
  50.39   2019-07-03   Racibórz  U20
  50.06   2020-07-26   Bydgoszcz  U23
  50.88   2021-05-19   Toruń  U23

  600 m wykres

  1:28.19   2015-09-12   Słupsk  U16
  1:26.01   2016-08-30   Starogard Gdański  U18
  1:24.45   2019-08-31   Toruń  U20
  1:20.66   2020-08-09   Białe Błota  U23
  1:21.84   2021-05-16   Chełmno  U23

  800 m wykres

  2:10.04   2015-08-29   Toruń  U16
  2:00.75   2016-05-28   Biała Podlaska  U18
  2:02.03   2017-06-03   Gdańsk  U18
  1:51.71   2020-07-03   Sopot  U23
  1:53.44   2021-09-04   Warszawa  U23
  1:51.25   2022-06-16   Toruń  U23

  1500 m wykres

  4:15.28   2016-05-21   Gdańsk  U18
  4:20.80   2017-06-24   Gdańsk  U18
  3:55.40   2020-08-15   Gdańsk  U23
  4:01.57   2021-05-22   Gdańsk  U23
  3:50.45   2022-07-31   Poznań  U23

  Przełaj wykres

  :10:36   2016-03-19   Żagań  U18
  :10:14   2017-03-11   Jelenia Góra  U18
  :12:38   2020-11-28   Kwidzyn  U23
  :14:56   2021-11-27   Tomaszów Lubelski  U23

  b.górski na krótkim dyst. wykres

  :32:20   2020-10-04   Krynki  U23

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.04794716835022 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl