Rekordy   Sezon: 2022   Progresja   Osiągnięcia
Magdalena SŁOMSKA
imię : Magdalena
nazwisko : SŁOMSKA
rok ur. (kategoria) : 2006 (U18)
płeć : Kobieta
klub : MKS-MOS Katowice

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  60 m wykres

  10.22   2015-02-21   Brzeszcze  U12
   9.80   2016-02-06   Racibórz  U12
   9.40   2017-02-18   Racibórz  U12
   8.83   2018-03-10   Racibórz  U14
   8.68   2019-03-24   Brzeszcze  U14
   8.31   2020-01-25   Toruń  U16
   8.14   2021-03-06   Łódź  U16

  200 m wykres

  28.72   2019-01-26   Ostrava (CZE)  U14
  27.26   2020-01-25   Toruń  U16
  26.60   2021-01-24   Toruń  U16
  26.28   2022-01-15   Toruń  U18

  300 m wykres

  48.69   2018-03-10   Racibórz  U14
  45.74   2018-12-13   Spała  U14
  42.89   2020-02-09   Ostrawa  U16
  41.86   2021-01-31   Toruń  U16

  Wzwyż wykres

  1.10   2017-02-05   Brzeszcze  U12
  1.30   2018-01-13   Brzeszcze  U14

  W dal wykres

  3.05   2015-02-21   Brzeszcze  U12
  3.00   2016-02-06   Racibórz  U12
  3.82   2017-02-05   Brzeszcze  U12
  3.83   2018-01-13   Brzeszcze  U14
  4.85   2019-03-24   Brzeszcze  U14
  5.06   2022-01-16   Łódź  U18

  60 m pł K Mł wykres

   9.67   2020-02-09   Ostrawa  U16

  60 m pł K J Mł wykres

   9.72   2020-02-07   Ostrava - Vítkovice (CZE)  U16
   9.29   2022-01-16   Łódź  U18

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.049030780792236 sekund

 * Dane można uzupełnie po zalogowaniu do konta zawodniczego
Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl