ID zawodnika: 87287
  Rekordy   Sezon: 2022   Progresja   Osiągnięcia
Bartosz HABRYCH
imię : Bartosz
nazwisko : HABRYCH
rok ur. (kategoria) : 2001 (U23)
płeć : Mężczyzna
klub : AZS KU Politechniki Opolskiej Opole

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  100 m wykres

  11.69 (-3.4)   2020-06-27   Opole  U20
  11.34 (+0.8)   2021-05-01   Częstochowa  U23

  200 m wykres

  23.54 (-1.1)   2018-05-19   Oleśnica  U18

  300 m wykres

  36.21   2018-04-28   Opole  U18
  36.03   2019-04-27   Opole  U20
  36.10   2021-05-01   Częstochowa  U23

  400 m wykres

  57.13   2016-05-14   Opole  U16
  50.19   2018-06-09   Słubice  U18
  50.22   2019-05-04   Wrocław  U20
  50.87   2020-06-27   Opole  U20
  49.29   2021-06-19   Opole  U23

  600 m wykres

  1:37.96   2015-09-05   Opole  U16
  1:33.05   2016-09-03   Opole  U16

  800 m wykres

  2:25.28   2015-05-16   Opole  U16
  2:21.21   2016-06-18   Kędzierzyn-Koźle  U16

  200 m pł wykres

  29.12 (+0.4)   2016-09-10   Bielsko-Biała  U16

  300 m pł wykres

  45.46   2015-09-13   Opole  U16

  400 m pł J MŁ wykres

  56.87   2017-08-04   Warszawa  U18
  55.49   2018-06-10   Słubice  U18

  400 m pł wykres

  55.06   2019-07-03   Racibórz  U20
  55.63   2020-08-01   Oleśnica  U20
  54.52   2021-05-15   Opole  U23

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.08919095993042 sekund

 * Dane można uzupełnić po zalogowaniu do konta zawodniczego
Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl