ID zawodnika: 88011
  Rekordy   Sezon: 2022   Progresja   Osiągnięcia
Tomasz RATAJCZYK
imię : Tomasz
nazwisko : RATAJCZYK
rok ur. (kategoria) : 2002 (U23)
płeć : Mężczyzna
klub : KS AZS AWF Warszawa

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  Kula (5) wykres

   8.72   2015-09-12   Łódź  U14
  11.70   2016-09-04   Aleksandrów Łódzki  U16
  14.98   2017-09-09   Łódź  U16
  14.86   2018-09-02   Aleksandrów Łódzki  U18

  Kula (7.26) wykres

  11.51   2020-09-26   Lublin  U20
  13.23   2022-08-27   Karpacz  U23

  Dysk (1) wykres

  45.00   2016-09-10   Łódź  U16
  48.62   2017-09-02   Aleksandrów Łódzki  U16

  Dysk (1.5) wykres

  48.30   2018-09-02   Aleksandrów Łódzki  U18
  39.87   2019-06-16   Aleksandrów Łódzki  U18

  Młot (5) wykres

  30.49   2015-05-09   Łódź  U14
  57.90   2016-09-25   Słubice  U16
  70.76   2017-06-04   Łódź  U16
  76.35   2018-07-28   Chorzów  U18
  75.69   2019-07-11   Poznań  U18

  Młot (6) wykres

  62.44   2018-06-16   Poznań  U18
  63.95   2019-06-22   Łódź  U18
  75.74   2020-07-26   Bydgoszcz  U20
  76.83   2021-05-23   Lublin  U20

  Młot (7.26) wykres

  58.86   2018-07-20   Lublin  U18
  64.23   2020-08-28   Włocławek  U20
  67.51   2021-06-25   Poznań  U20
  71.32   2022-06-10   Suwałki  U23

  Oszczep (600) wykres

  43.05   2016-09-04   Aleksandrów Łódzki  U16
  47.29   2017-09-02   Aleksandrów Łódzki  U16

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.08487606048584 sekund

 * Dane można uzupełnić po zalogowaniu do konta zawodniczego
Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl