ID zawodnika: 88093
  Rekordy   Sezon: 2022   Progresja   Osiągnięcia
Adrian BRZEZIŃSKI
imię : Adrian
nazwisko : BRZEZIŃSKI
rok ur. (kategoria) : 1998 (Sen)
płeć : Mężczyzna
klub : MKL Toruń

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  60 m wykres

   7.22 (+0.1)   2015-09-15   Toruń  U18
   7.13 (0.0)   2016-09-04   Toruń  U20
   7.06 (-0.6)   2017-08-26   Toruń  U20
   7.19 (-1.8)   2018-08-25   Toruń  U23
   6.94 (-0.4)   2019-08-31   Toruń  U23
   6.94 (0.0)   2020-07-28   Toruń  U23

  100 m wykres

  11.25 (+1.8)   2015-06-13   Łódź  U18
  10.99 (0.0)   2016-05-22   Toruń  U20
  10.74 (+0.8)   2017-07-07   Toruń  U20
  10.60 (+0.8)   2018-06-15   Kutno  U23
  10.46 (+1.9)   2019-08-23   Radom  U23
  10.53 (-0.2)   2020-09-04   Biała Podlaska  U23
  10.47 (+0.6)   2021-06-07   Praha (CZE)  Sen
  10.32 (0.0)   2022-07-02   Ruda Śląska  Sen

  200 m wykres

  23.24 (-0.2)   2015-09-15   Toruń  U18
  22.13 (+1.8)   2016-07-03   Suwałki  U20
  21.77 (+1.7)   2017-07-09   Toruń  U20
  21.23 (+1.1)   2018-07-21   Lublin  U23
  21.10 (+1.6)   2019-08-25   Radom  U23
  21.18 (0.0)   2020-09-05   Biała Podlaska  U23
  20.95 (+1.9)   2021-05-23   Bielsko-Biała  Sen
  20.77 (+1.1)   2022-06-16   Toruń  Sen

  300 m wykres

  35.72   2016-05-08   Toruń  U20

  Wzwyż wykres

  1.75   2017-09-03   Jelenia Góra  U20

  W dal wykres

  5.63 (0.0)   2015-05-10   Toruń  U18
  6.15 (+0.5)   2016-06-12   Łódź  U20
  6.57 (+0.1)   2018-09-14   Brodnica  U23
  3.94 (+0.4)   2019-08-15   Warszawa  U23
  7.01 (+0.2)   2021-06-02   Toruń  Sen
  7.60 (+0.8)   2022-07-02   Ruda Śląska  Sen

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.080612182617188 sekund

 * Dane można uzupełnić po zalogowaniu do konta zawodniczego
Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl