ID zawodnika: 88097
  Rekordy   Sezon: 2022   Progresja   Osiągnięcia
Wiktor SZYNAKA
imię : Wiktor
nazwisko : SZYNAKA
rok ur. (kategoria) : 2001 (U23)
płeć : Mężczyzna
klub : MKL Toruń

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  400 m wykres

  53.06   2018-09-02   Bydgoszcz  U18

  600 m wykres

  1:37.14   2015-05-10   Toruń  U16
  1:30.85   2016-09-04   Toruń  U16
  1:26.35   2017-08-26   Toruń  U18
  1:23.10   2018-09-14   Brodnica  U18

  800 m wykres

  2:12.98   2016-05-15   Toruń  U16
  1:57.23   2018-06-10   Toruń  U18
  1:57.28   2019-06-22   Toruń  U20
  1:55.47   2020-08-19   Wałcz  U20
  1:55.90   2021-07-18   Warszawa  U23

  1000 m wykres

  2:57.58   2015-09-19   Bydgoszcz  U16
  2:43.29   2016-09-17   Chełmno  U16
  2:32.80   2018-07-21   Chojnice  U18

  1500 m wykres

  4:10.60   2017-06-17   Toruń  U18
  4:03.73   2018-07-27   Chorzów  U18
  3:58.85   2019-06-08   Gdańsk  U20
  3:58.96   2020-08-22   Oleśnica  U20
  3:53.97   2021-06-13   Poznań  U23
  3:52.78   2022-05-20   Poznań  U23

  2000 m wykres

  6:01.93   2016-09-24   Słubice  U16
  5:51.64   2019-05-12   Toruń  U20
  5:43.10   2020-06-20   Włocławek  U20

  3000 m wykres

   8:26.66   2019-07-03   Racibórz  U20
   8:20.95   2020-08-15   Gdańsk  U20
   8:13.49   2021-05-22   Gdańsk  U23
   8:28.26   2022-05-21   Poznań  U23

  5000 m wykres

  15:04.98   2020-09-13   Radom  U20
  14:22.41   2021-06-05   Piaseczno  U23
  14:12.16   2022-05-15   Piaseczno  U23

  10000 m wykres

  29:59.51   2022-04-23   Międzyrzecz  U23

  Przełaj wykres

  :10:08   2017-03-11   Jelenia Góra  U18
  :10:18   2019-03-23   Olszyna  U20
  :18:30   2020-11-28   Kwidzyn  U20
  :13:27   2021-11-27   Tomaszów Lubelski  U23

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.13276100158691 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl