ID zawodnika: 88187
  Rekordy   Sezon: 2022   Progresja   Osiągnięcia
Wiktoria DROZD
imię : Wiktoria
nazwisko : DROZD
rok ur. (kategoria) : 2001 (U23)
płeć : Kobieta
klub : AZS UMCS Lublin

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  100 m wykres

  13.47 (+1.8)   2015-05-16   Hrubieszów  U16
  12.79 (+0.4)   2016-09-10   Zamość  U16
  12.47 (+1.6)   2017-06-17   Krasnystaw  U18
  12.62 (+0.1)   2018-06-30   Puławy  U18
  12.26 (-0.1)   2019-06-01   Biała Podlaska  U20
  12.10 (-0.1)   2021-07-17   Lublin  U23
  12.04 (+0.7)   2022-05-11   Lublin  U23

  200 m wykres

  27.88 (+0.4)   2015-06-14   Puławy  U16
  26.52 (+1.8)   2016-06-18   Biała Podlaska  U16
  24.96 (+1.7)   2017-05-20   Zamość  U18
  25.42 (+0.2)   2018-05-20   Lublin  U18
  24.64 (+0.3)   2019-06-01   Biała Podlaska  U20
  24.68 (+0.1)   2020-09-06   Lublin  U20
  24.62 (+0.2)   2021-07-17   Lublin  U23
  24.19 (+0.6)   2022-07-31   Poznań  U23

  300 m wykres

  43.59   2015-09-12   Białystok  U16
  41.57   2016-09-25   Słubice  U16
  40.11   2017-05-13   Biała Podlaska  U18
  41.36   2018-05-12   Biała Podlaska  U18
  39.77   2019-05-11   Biała Podlaska  U20
  40.11   2021-05-12   Lublin  U23
  38.71   2022-05-15   Suwałki  U23

  400 m wykres

  56.20   2017-08-05   Warszawa  U18
  57.58   2018-06-16   Lublin  U18
  55.62   2019-06-16   Lublin  U20
  54.66   2020-08-22   Stalowa Wola  U20
  54.77   2021-07-24   Suwałki  U23
  53.08   2022-06-05   Chorzów  U23

  400 m pł K wykres

  63.32   2021-09-03   Lublin  U23

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.16905093193054 sekund

 * Dane można uzupełnić po zalogowaniu do konta zawodniczego
Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl