ID zawodnika: 885 PZLA PZLA
  Rekordy   Sezon: 2023   Progresja   Osiągnięcia   TOP 10
Jakub ADAMCZYK
imię : Jakub
nazwisko : ADAMCZYK
rok ur. (kategoria) : 1979 (Masters)
płeć : Mężczyzna
klub : MKS Polonia Warszawa

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  100 m wykres

  11.53 (-0.3)   2004-05-22   Wrocław  Sen
  11.53 (+0.6)   2006-09-10   Warszawa  Sen
  11.48 (+0.3)   2021-09-26   Warszawa  Masters

  200 m wykres

  22.71 (-0.3)   1998-05-17   Warszawa  U20
  22.58 (+1.1)   2009-05-09   Warszawa  Sen
  22.63 (-1.6)   2010-07-09   Bielsko-Biała  Sen
  22.84 (-0.4)   2019-09-29   Warszawa  Masters
  23.00 (+1.2)   2020-09-13   Warszawa  Masters
  22.51 (+1.0)   2021-09-19   Warszawa  Masters
  22.23 (+0.2)   2022-06-12   Warszawa  Masters

  300 m wykres

  34.36   2006-05-07   Warszawa  Sen
  35.00   2007-05-05   Warszawa  Sen
  34.91   2008-05-11   Warszawa  Sen
  35.00   2009-05-09   Warszawa  Sen
  34.86   2010-05-09   Warszawa  Sen
  35.39   2020-10-04   Warszawa  Masters

  400 m wykres

  49.59   1998-09-19   Białystok  U20
  49.40   1999-06-05   Warszawa  U23
  49.10   2000-05-27   Warszawa  U23
  48.85   2001-05-12   Warszawa  U23
  48.71   2002-05-11   Warszawa  Sen
  48.58   2003-05-24   Poznań  Sen
  48.92   2004-07-11   Biała Podlaska  Sen
  48.04   2005-05-20   Poznań  Sen
  47.83   2007-05-26   Warszawa  Sen
  47.65   2008-05-24   Poznań  Sen
  48.37   2009-06-06   Warszawa  Sen
  48.80   2010-05-22   Biała Podlaska  Sen
  49.42   2011-05-21   Łódź  Sen
  51.97   2018-06-30   Toruń  Masters
  50.15   2019-09-09   Wenecja-Jesolo (ITA)  Masters
  50.25   2020-06-27   Warszawa  Masters
  49.30   2021-06-05   Piaseczno  Masters
  48.54   2022-07-08   Tampere (FIN)  Masters

  400 m pł wykres

  54.87   1999-09-19   Warszawa  U23
  53.24   2000-06-10   Warszawa  U23
  52.84   2001-09-29   Białogard  U23
  52.08   2002-07-21   Szczecin  Sen
  52.43   2003-07-04   Bielsko Biała  Sen
  52.60   2004-07-03   Bydgoszcz  Sen
  51.72   2005-06-25   Biała Podlaska  Sen
  51.87   2006-06-01   Bydgoszcz  Sen
  52.37   2007-05-27   Warszawa  Sen
  52.42   2008-07-25   Warszawa  Sen
  52.94   2009-06-21   Warszawa  Sen
  52.52   2010-05-30   Warszawa  Sen
  51.75   2011-08-12   Bydgoszcz  Sen
  51.46   2012-06-15   Bielsko-Biała  Sen
  52.16   2013-07-19   Toruń  Sen
  52.90   2014-07-29   Szczecin  Sen
  52.72   2015-07-26   Warszawa  Masters
  53.29   2016-07-16   Puławy  Masters
  54.80   2017-06-03   Warszawa  Masters
  57.66   2018-06-30   Toruń  Masters
  54.21   2019-08-23   Radom  Masters
  54.73   2020-08-30   Warszawa  Masters
  53.35   2021-07-18   Warszawa  Masters
  53.05   2022-06-09   Suwałki  Masters

© by Pilar 2013-2023  | Czas: 0.121083 s. 

 * Dane można uzupełnić po zalogowaniu do konta zawodniczego
Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Barcickiej 42, 01-839 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Barcicka 42, 01-839 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl