ID zawodnika: 89071
  Rekordy   Sezon: 2022   Progresja   Osiągnięcia
Karolina BOMBA
imię : Karolina
nazwisko : BOMBA
rok ur. (kategoria) : 2002 (U23)
płeć : Kobieta
klub : OKS Skra Warszawa

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  Dysk (0.75) wykres

  28.90   2015-09-05   Aleksandrów Łódzki  U14
  26.68   2016-09-04   Aleksandrów Łódzki  U16
  26.45   2017-09-02   Aleksandrów Łódzki  U16

  Kula (3) wykres

   9.46   2016-09-04   Aleksandrów Łódzki  U16
  10.76   2017-09-09   Łódź  U16
  10.77   2018-06-05   Łódź  U18

  Młot (3) wykres

  33.12   2015-09-20   Łódź  U14
  49.93   2016-09-10   Łódź  U16
  58.29   2017-04-29   Poznań  U16
  63.01   2018-05-25   Łódź  U18
  59.54   2019-05-19   Łódź  U18

  Dysk (1) wykres

  28.76   2018-06-09   Łódź  U18
  33.40   2019-06-22   Łódź  U18
  29.98   2020-09-27   Warszawa  U20
  27.65   2021-05-30   Warszawa  U20

  Młot (4) wykres

  57.59   2020-09-20   Karpacz  U20
  62.22   2021-08-20   Nairobi (KEN)  U20
  60.20   2022-07-31   Poznań  U23

  Oszczep (600) wykres

  20.62   2022-08-05   Győr (HUN)  U23

  Oszczep (500) wykres

  25.58   2017-05-13   Łódź  U16

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.86391592025757 sekund

 * Dane można uzupełnić po zalogowaniu do konta zawodniczego
Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl