ID zawodnika: 89254
  Rekordy   Sezon: 2022   Progresja   Osiągnięcia
Remigiusz ZAZULA
imię : Remigiusz
nazwisko : ZAZULA
rok ur. (kategoria) : 2003 (U20)
płeć : Mężczyzna
klub : MKS Agros Chełm

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  100 m wykres

  13.94 (-2.3)   2017-05-13   Biała Podlaska  U16
  12.72 (-1.5)   2018-05-12   Biała Podlaska  U16
  11.81 (+0.6)   2019-06-01   Zamość  U18
  11.34 (+0.9)   2020-08-28   Ciechanów  U18
  11.39 (+1.2)   2021-06-26   Lublin  U20
  11.03 (+1.7)   2022-05-14   Lublin  U20

  200 m wykres

  28.04 (+0.8)   2017-06-17   Krasnystaw  U16
  24.04 (+0.4)   2019-05-18   Lublin  U18
  23.18 (-0.3)   2020-09-06   Lublin  U18
  22.53 (+1.0)   2021-07-03   Lublin  U20
  21.69 (+1.3)   2022-05-14   Lublin  U20

  300 m wykres

  48.89   2015-06-06   Krasnystaw  U14
  45.78   2016-06-11   Krasnystaw  U14
  43.29   2017-05-13   Biała Podlaska  U16
  41.48   2018-05-12   Biała Podlaska  U16
  39.29   2019-05-26   Zamość  U18
  36.68   2020-08-09   Radom  U18
  33.91   2022-05-08   Lublin  U20

  400 m wykres

  53.75   2019-05-11   Biała Podlaska  U18
  54.03   2020-07-25   Lublin  U18

  110 m pł MŁ wykres

  17.85 (-0.1)   2017-09-09   Białystok  U16
  16.37 (-0.1)   2018-09-23   Bełchatów  U16

  110 m pł J MŁ wykres

  17.83 (-0.3)   2018-06-10   Zamość  U16
  16.14 (+0.6)   2020-09-06   Lublin  U18

  200 m pł wykres

  30.27 (-0.7)   2017-09-09   Białystok  U16
  27.71 (-0.4)   2018-09-08   Lublin  U16
  26.98 (+1.1)   2019-07-06   Puławy  U18

  400 m pł J MŁ wykres

  56.56   2019-07-11   Poznań  U18
  54.01   2020-09-19   Radom  U18

  400 m pł wykres

  59.11   2020-08-07   Lublin  U18

  W dal wykres

  3.67 (+0.5)   2015-06-06   Krasnystaw  U14

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.39134097099304 sekund

 * Dane można uzupełnić po zalogowaniu do konta zawodniczego
Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl