ID zawodnika: 89460
  Rekordy   Sezon: 2022   Progresja   Osiągnięcia
Oskar ŁUCKI
imię : Oskar
nazwisko : ŁUCKI
rok ur. (kategoria) : 2002 (U23)
płeć : Mężczyzna
klub : KS AZS AWF Warszawa

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  60 m wykres

   8.86 (+1.4)   2015-06-20   Bielsko-Biała  U14

  100 m wykres

  14.19 (-0.2)   2015-09-05   Kraków  U14
  12.67 (0.0)   2016-06-05   Łódź  U16
  11.95 (-0.7)   2017-05-28   Łódź  U16
  11.61 (+1.1)   2018-05-20   Piaseczno  U18
  11.60 (+0.4)   2019-08-31   Aleksandrów Łódzki  U18
  11.17 (+2.0)   2021-05-09   Sieradz  U20
  11.26 (+1.2)   2022-05-14   Warszawa  U23

  200 m wykres

  28.98 (-2.1)   2015-09-12   Łódź  U14
  25.71 (-0.9)   2016-06-05   Łódź  U16
  24.34 (+0.7)   2017-07-28   Częstochowa  U16
  23.15 (+1.1)   2018-06-03   Kraków  U18
  22.75 (+1.2)   2019-05-26   Warszawa  U18
  22.42 (-0.1)   2021-05-09   Sieradz  U20
  22.62 (+1.6)   2022-05-14   Warszawa  U23

  300 m wykres

  38.12   2017-05-06   Sosnowiec  U16
  36.81   2018-05-06   Sieradz  U18

  400 m wykres

  51.59   2018-06-16   Bielsko-Biała  U18

  1000 m wykres

  3:05.29   2017-05-14   Sosnowiec  U16

  110 m pł M (99.1) wykres

  14.09 (+0.9)   2021-07-04   Lublin  U20

  110 m pł MŁ wykres

  16.91 (+1.9)   2016-09-10   Łódź  U16
  15.81 (-0.4)   2017-09-17   Łódź  U16
  15.24 (+1.8)   2018-06-05   Łódź  U18

  110 m pł J MŁ wykres

  14.37 (-0.3)   2018-07-29   Chorzów  U18
  13.95 (+1.2)   2019-06-01   Łódź  U18

  200 m pł wykres

  28.16 (+1.7)   2016-06-11   Łódź  U16
  26.41 (-0.4)   2017-09-09   Łódź  U16

  Wzwyż wykres

  1.61   2016-05-28   Łódź  U16
  1.71   2017-05-14   Sosnowiec  U16

  W dal wykres

  4.41 (+1.3)   2015-06-20   Bielsko-Biała  U14
  5.05 (+0.1)   2016-05-15   Łódź  U16
  5.72 (+1.6)   2017-06-17   Bielsko-Biała  U16

  Kula (5) wykres

   8.17   2017-05-14   Sosnowiec  U16

  W dal strefa wykres

  4.75   2015-09-05   Kraków  U14

  5-bój M MŁ wykres

  2740   2017-05-14   Sosnowiec  U16

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.28172206878662 sekund

 * Dane można uzupełnić po zalogowaniu do konta zawodniczego
Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl