ID zawodnika: 89626
  Rekordy   Sezon: 2022   Progresja   Osiągnięcia
Aleksandra SZCZYRBA
imię : Aleksandra
nazwisko : SZCZYRBA
rok ur. (kategoria) : 2004 (U20)
płeć : Kobieta
klub : MKS-MOS Płomień Sosnowiec

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  60 m wykres

   9.17 (0.0)   2017-04-30   Chorzów  U14

  100 m wykres

  14.54 (+1.4)   2017-07-28   Częstochowa  U14
  13.91 (+1.7)   2018-08-22   Chorzów  U16
  13.95 (-0.7)   2019-08-24   Chorzów  U16

  200 m wykres

  30.47 (-0.1)   2017-07-28   Częstochowa  U14

  600 m wykres

  2:17.99   2015-06-17   Częstochowa  U12
  2:02.37   2016-10-01   Sosnowiec  U14
  1:56.25   2018-09-29   Ruda Śląska  U16

  80 pł wykres

  15.68 (-0.5)   2018-09-29   Ruda Śląska  U16
  16.17 (-1.4)   2019-05-25   Bielsko-Biała  U16

  Dysk (0.75) wykres

  18.58   2017-07-28   Częstochowa  U14
  33.09   2018-09-08   Bielsko-Biała  U16
  39.87   2019-08-24   Chorzów  U16

  Wzwyż wykres

  1.34   2018-09-29   Ruda Śląska  U16
  1.24   2019-05-25   Bielsko-Biała  U16

  W dal wykres

  4.17 (+0.3)   2017-09-02   Sosnowiec  U14
  4.17 (+0.6)   2018-09-29   Ruda Śląska  U16
  4.14 (+0.8)   2019-05-25   Bielsko-Biała  U16

  Kula (3) wykres

   6.56   2017-04-30   Chorzów  U14
   9.32   2018-09-01   Ruda Śląska  U16
   8.63   2019-09-14   Chorzów  U16

  Kula (4) wykres

   7.76   2018-08-25   Chorzów  U16
   9.97   2022-05-21   Racibórz  U20

  Dysk (1) wykres

  33.54   2020-08-01   Oleśnica  U18
  38.43   2021-07-30   Włocławek  U18
  40.42   2022-07-09   Radom  U20

  Oszczep (600) wykres

  38.94   2022-07-08   Radom  U20

  Ppal (150) wykres

  23.00   2015-06-17   Częstochowa  U12

  Oszczep (500) wykres

  16.06   2016-10-01   Sosnowiec  U14
  20.53   2017-05-06   Sosnowiec  U14
  26.69   2018-09-01   Ruda Śląska  U16
  33.26   2019-06-15   Ruda Śląska  U16
  29.11   2020-08-29   Bielsko-Biała  U18
  36.59   2021-06-13   Gliwice  U18

  5-bój K MŁ wykres

  2042   2018-09-29   Ruda Śląska  U16

  Kula (2) wykres

   7.01   2016-10-02   Sosnowiec  U14
   7.91   2017-04-30   Chorzów  U14

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.13043093681335 sekund

 * Dane można uzupełnić po zalogowaniu do konta zawodniczego
Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl