ID zawodnika: 89796
  Rekordy   Sezon: 2022   Progresja   Osiągnięcia
Norbert CZERWIONKA
imię : Norbert
nazwisko : CZERWIONKA
rok ur. (kategoria) : 2003 (U20)
płeć : Mężczyzna
klub : KS Wejher Wejherowo

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  100 m wykres

  12.11 (+1.1)   2018-06-12   Gdańsk  U16
  12.09 (-0.6)   2019-07-10   Poznań  U18
  11.79 (+1.2)   2020-08-20   Warszawa  U18
  11.64 (+1.0)   2021-06-12   Łódź  U20
  11.47 (+1.1)   2022-05-14   Warszawa  U20

  400 m wykres

  55.70   2019-05-18   Warszawa  U18
  54.48   2020-09-18   Radom  U18
  53.83   2021-06-12   Łódź  U20
  52.57   2022-06-17   Warszawa  U20

  1000 m wykres

  3:07.17   2017-06-25   Warszawa  U16
  2:56.97   2018-06-02   Suwałki  U16

  1500 m wykres

  4:57.05   2019-07-11   Poznań  U18
  5:01.15   2020-09-19   Radom  U18
  5:00.16   2021-05-16   Warszawa  U20
  5:06.02   2022-05-15   Warszawa  U20

  110 m pł M (99.1) wykres

  15.65 (+1.5)   2021-06-13   Łódź  U20
  15.21 (+1.0)   2022-05-15   Warszawa  U20

  110 m pł MŁ wykres

  16.49 (+0.3)   2017-09-09   Słupsk  U16
  15.75 (0.0)   2018-09-13   Warszawa  U16

  110 m pł J MŁ wykres

  15.92 (-0.9)   2019-06-15   Gdańsk  U18
  15.77 (+0.9)   2020-07-18   Karpacz  U18

  200 m pł wykres

  28.33 (+0.7)   2018-08-18   Chojnice  U16

  Wzwyż wykres

  1.67   2017-09-24   Biała Podlaska  U16
  1.73   2018-05-16   Chojnice  U16
  1.86   2019-08-28   Sopot  U18
  1.87   2020-08-20   Warszawa  U18
  1.86   2021-05-15   Warszawa  U20
  1.85   2022-05-14   Warszawa  U20

  Tyczka wykres

  3.40   2019-06-15   Gdańsk  U18
  4.00   2020-08-08   Gdańsk  U18
  4.00   2021-05-23   Słupsk  U20
  4.20   2022-07-09   Radom  U20

  W dal wykres

  5.41 (0.0)   2016-06-14   Cetniewo  U14
  5.82 (0.0)   2017-05-10   Gdańsk  U16
  5.95 (+1.6)   2018-06-16   Gdańsk  U16
  6.46 (+2.0)   2019-09-28   Łódź  U18
  6.78 (+1.9)   2020-06-27   Reda  U18
  6.67 (+1.4)   2021-07-02   Lublin  U20
  6.56 (+0.6)   2022-06-17   Warszawa  U20

  Kula (5) wykres

   9.64   2017-09-23   Biała Podlaska  U16
  10.10   2018-05-16   Chojnice  U16
  10.77   2019-08-28   Sopot  U18
  12.12   2020-08-20   Warszawa  U18

  Kula (6) wykres

  11.22   2021-06-12   Łódź  U20
  11.90   2022-06-17   Warszawa  U20

  Dysk (1) wykres

  31.95   2018-08-18   Chojnice  U16

  Dysk (1.5) wykres

  32.21   2019-06-15   Gdańsk  U18
  35.68   2020-09-19   Radom  U18

  Oszczep (600) wykres

  39.25   2018-08-29   Sopot  U16

  Oszczep (800) wykres

  45.72   2021-06-13   Łódź  U20
  41.31   2022-06-18   Warszawa  U20

  Oszczep (700) wykres

  39.11   2019-05-19   Warszawa  U18
  41.65   2020-09-19   Radom  U18

  Dysk (1.75) wykres

  33.70   2021-05-16   Warszawa  U20
  35.32   2022-05-15   Warszawa  U20

  10-bój J MŁ wykres

  5476   2019-09-29   Łódź  U18
  6016   2020-09-19   Radom  U18

  10-bój JUN wykres

  6197   2021-06-13   Łódź  U20
  6344   2022-05-15   Warszawa  U20

  5-bój M MŁ wykres

  2638   2017-09-24   Biała Podlaska  U16
  2920   2018-06-02   Suwałki  U16

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.21158504486084 sekund

 * Dane można uzupełnić po zalogowaniu do konta zawodniczego
Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl