ID zawodnika: 90459
  Rekordy   Sezon: 2022   Progresja   Osiągnięcia
Mikołaj PYSZKA
imię : Mikołaj
nazwisko : PYSZKA
rok ur. (kategoria) : 2002 (U23)
płeć : Mężczyzna
klub : LUKS Start Nakło

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  200 m wykres

  22.38 (0.0)   2021-06-06   Słubice  U20

  300 m wykres

  41.09   2018-05-06   Bydgoszcz  U18
  35.38   2021-05-15   Piła  U20

  400 m wykres

  51.80   2020-07-18   Włocławek  U20
  48.84   2021-07-02   Lublin  U20
  50.67   2022-07-30   Poznań  U23

  600 m wykres

  1:48.70   2016-09-04   Toruń  U16
  1:32.13   2019-08-31   Toruń  U18
  1:26.21   2020-07-19   Bydgoszcz  U20
  1:27.72   2021-05-08   Białe Błota  U20

  800 m wykres

  2:21.91   2017-06-24   Poznań  U16
  2:13.17   2018-05-26   Białogard  U18
  2:07.98   2019-06-22   Toruń  U18
  2:01.57   2020-08-09   Białe Błota  U20

  1000 m wykres

  3:25.68   2015-09-19   Bydgoszcz  U14
  3:09.99   2016-09-17   Chełmno  U16
  3:05.43   2017-07-27   Chojnice  U16

  1500 m wykres

  4:35.83   2018-06-09   Słubice  U18
  4:39.11   2019-05-18   Toruń  U18

  2000 m wykres

  6:23.98   2016-09-10   Bydgoszcz  U16

  Przełaj wykres

  :11:51   2018-03-17   Żagań  U18
  :12:14   2019-03-23   Olszyna  U18
  :10:32   2020-11-28   Kwidzyn  U20

  Oszczep (800) wykres

  41.60   2021-05-30   Włocławek  U20

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.031495094299316 sekund

 * Dane można uzupełnić po zalogowaniu do konta zawodniczego
Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl