ID zawodnika: 90914
  Rekordy   Sezon: 2022   Progresja   Osiągnięcia
Alicja PIECHOCKA
imię : Alicja
nazwisko : PIECHOCKA
rok ur. (kategoria) : 2003 (U20)
płeć : Kobieta
klub : KS AZS UWM Olsztyn

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  100 m wykres

  15.41 (-1.7)   2015-08-23   Police  U14
  14.43 (-0.8)   2016-09-18   Lubawa  U14
  13.30 (+1.1)   2017-05-17   Lidzbark Warmiński  U16
  13.59 (+1.0)   2018-09-14   Brodnica  U16
  13.43 (+1.2)   2019-07-05   Warszawa  U18
  13.34 (+1.1)   2020-09-13   Warszawa  U18
  13.45 (+1.1)   2021-05-01   Olsztyn  U20
  13.69 (-0.3)   2022-05-29   Olsztyn  U20

  150 m wykres

  21.21   2020-06-09   Olsztyn  U18

  200 m wykres

  27.78 (+0.2)   2017-07-27   Chojnice  U16
  27.35 (-0.2)   2018-05-03   Białystok  U16
  26.93 (+0.4)   2019-07-05   Warszawa  U18
  26.61 (+1.0)   2020-09-13   Warszawa  U18
  26.38 (-1.4)   2021-06-19   Płock  U20
  27.42 (+1.5)   2022-05-29   Olsztyn  U20

  300 m wykres

  49.52   2015-09-05   Lubawa  U14
  44.43   2016-09-18   Lubawa  U14
  42.55   2017-08-26   Białogard  U16
  42.81   2018-05-12   Toruń  U16
  43.67   2019-05-01   Działdowo  U18
  43.06   2020-07-28   Toruń  U18
  41.59   2021-07-10   Olsztyn  U20
  43.45   2022-05-14   Lubawa  U20

  400 m wykres

  65.16   2016-06-11   Łomża  U14
  62.34   2017-06-24   Warszawa  U16
  61.33   2018-06-09   Słubice  U16
  59.62   2019-07-11   Poznań  U18
  59.05   2020-08-01   Łódź  U18
  58.75   2021-07-02   Lublin  U20
  59.73   2022-06-18   Olsztyn  U20

  600 m wykres

  1:59.02   2015-08-29   Białogard  U14
  1:49.37   2016-08-27   Goleniów  U14
  1:49.60   2017-06-10   Chełmno  U16
  1:47.20   2018-07-20   Warszawa  U16
  1:42.87   2019-05-04   Lidzbark Warmiński  U18
  1:43.71   2021-09-05   Lubawa  U20

  800 m wykres

  2:33.97   2019-06-02   Zamość  U18
  2:35.63   2021-09-19   Białystok  U20

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.073532104492188 sekund

 * Dane można uzupełnić po zalogowaniu do konta zawodniczego
Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl