ID zawodnika: 91555
  Rekordy   Sezon: 2022   Progresja   Osiągnięcia
Karolina SMOLARCZYK
imię : Karolina
nazwisko : SMOLARCZYK
rok ur. (kategoria) : 2002 (U23)
płeć : Kobieta
klub : MKS Stal Nowa Dęba

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  60 m wykres

   9.83 (0.0)   2015-10-04   Rzeszów  U14

  100 m wykres

  14.29 (-0.2)   2021-05-01   Przemyśl  U20

  200 m wykres

  32.55 (-3.3)   2015-09-13   Rzeszów  U14
  30.49 (+0.5)   2018-09-08   Kraków  U18

  300 m wykres

  49.40   2016-09-04   Rzeszów  U16

  400 m wykres

  73.87   2015-09-13   Rzeszów  U14
  71.08   2016-05-08   Stalowa Wola  U16
  69.55   2018-09-08   Kraków  U18
  65.68   2021-05-01   Przemyśl  U20

  600 m wykres

  2:01.71   2015-09-06   Rzeszów  U14
  1:48.99   2016-09-10   Kraków  U16
  1:50.55   2017-09-02   Stalowa Wola  U16

  800 m wykres

  2:38.72   2016-05-28   Stalowa Wola  U16
  2:40.16   2017-05-27   Rzeszów  U16
  2:27.28   2019-08-31   Przemyśl  U18
  2:28.78   2020-06-20   Stalowa Wola  U20
  2:36.46   2022-05-14   Trzcinica  U23

  1000 m wykres

  3:24.36   2016-05-15   Rzeszów  U16
  3:22.83   2017-06-19   Rzeszów  U16
  3:18.88   2018-09-12   Stalowa Wola  U18
  3:10.13   2019-05-11   Stalowa Wola  U18
  3:09.25   2020-07-25   Stalowa Wola  U20

  1500 m wykres

  5:26.36   2018-05-26   Stalowa Wola  U18
  5:04.07   2019-09-14   Krosno  U18
  5:03.54   2020-06-27   Przemyśl  U20
  5:11.90   2021-05-15   Trzcinica  U20
  5:15.35   2022-05-28   Stalowa Wola  U23

  2000 m wykres

  7:00.52   2019-05-25   Przemyśl  U18

  3000 m wykres

  11:05.18   2021-07-02   Lublin  U20

  5000 m wykres

  19:26.59   2020-09-05   Przemyśl  U20

  1500 m prz wykres

  5:22.23   2019-06-09   Stalowa Wola  U18
  5:22.85   2020-08-22   Stalowa Wola  U20
  5:34.62   2021-05-29   Kraków  U20

  2000 m prz wykres

  7:31.40   2020-08-08   Stalowa Wola  U20
  7:34.96   2021-06-05   Stalowa Wola  U20

  Przełaj wykres

  :08:10   2019-03-23   Olszyna  U18
  :15:19   2020-11-28   Kwidzyn  U20
  :18:30   2021-11-27   Tomaszów Lubelski  U20

  W dal wykres

  4.05 (0.0)   2015-10-04   Rzeszów  U14

  Ppal (150) wykres

  20.50   2015-10-04   Rzeszów  U14

  bieg alpejski wykres

  50:37   2019-07-27   Międzygórze  U18
  38:15   2020-08-15   Wisła Łabajów  U20

  bieg anglosaski wykres

  32:20   2019-04-13   Ustrzyki Dolne  U18
  0:34:22   2021-05-08   Bielsko-Biała  U20

  b.górski na krótkim dyst. wykres

  :17:48   2019-09-29   Krynki  U18
  :18:35   2020-10-04   Krynki  U20
  :19:08   2021-09-05   Krynki  U20

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.11759805679321 sekund

 * Dane można uzupełnić po zalogowaniu do konta zawodniczego
Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl