ID zawodnika: 91565
  Rekordy   Sezon: 2022   Progresja   Osiągnięcia
Magdalena NIEMCZYK
imię : Magdalena
nazwisko : NIEMCZYK
rok ur. (kategoria) : 2003 (U20)
płeć : Kobieta
klub : UKS Tiki-Taka Kolbuszowa

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  60 m wykres

   8.63 (0.0)   2015-10-04   Rzeszów  U14

  100 m wykres

  13.81 (-0.5)   2015-09-13   Rzeszów  U14
  12.68 (-0.5)   2016-10-02   Kraków  U14
  12.25 (+1.2)   2017-06-11   Kraków  U16
  12.18 (+0.2)   2018-09-22   Bełchatów  U16
  12.02 (+1.1)   2019-07-10   Poznań  U18
  11.93 (+1.4)   2020-08-28   Ciechanów  U18
  11.70 (+1.1)   2021-05-27   Gliwice  U20
  11.41 (+0.6)   2022-07-07   Radom  U20

  200 m wykres

  26.30 (+1.1)   2016-10-02   Kraków  U14
  25.65 (-0.1)   2017-07-29   Warszawa  U16
  25.83 (+0.9)   2018-05-06   Kraków  U16
  24.80 (+1.2)   2019-07-11   Poznań  U18
  24.34 (+1.7)   2020-07-25   Stalowa Wola  U18
  23.89 (-0.3)   2021-06-18   Kraków  U20
  23.38 (+1.7)   2022-06-11   Suwałki  U20

  300 m wykres

  48.35   2015-10-04   Rzeszów  U14
  43.21   2016-08-27   Krosno  U14
  41.58   2017-09-10   Rzeszów  U16
  40.56   2018-09-02   Przemyśl  U16

  W dal wykres

  3.98 (0.0)   2015-10-04   Rzeszów  U14

  Ppal (150) wykres

  21.50   2015-10-04   Rzeszów  U14

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.083784103393555 sekund

 * Dane można uzupełnić po zalogowaniu do konta zawodniczego
Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl