ID zawodnika: 91771
  Rekordy   Sezon: 2022   Progresja   Osiągnięcia
Krystyna MIKLUSIAK
imię : Krystyna
nazwisko : MIKLUSIAK
rok ur. (kategoria) : 2002 (U23)
płeć : Kobieta
klub : UKS bieganie.pl Stryszawa

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  100 m wykres

  14.66 (-2.0)   2017-09-13   Warszawa  U16
  14.72 (-2.5)   2018-09-02   Kraków  U18

  Dysk (0.75) wykres

  37.30   2016-09-18   Kraków  U16
  37.04   2017-09-14   Warszawa  U16

  W dal wykres

  4.16 (0.0)   2017-09-13   Warszawa  U16

  Kula (3) wykres

   9.43   2015-09-19   Kraków  U14
   9.85   2016-09-10   Kraków  U16
  10.60   2017-09-13   Warszawa  U16
  11.06   2018-09-02   Kraków  U18

  Kula (4) wykres

   9.98   2021-05-08   Kraków  U20

  Dysk (1) wykres

  22.78   2016-06-12   Kraków  U16
  32.59   2017-09-30   Tarnów  U16
  32.11   2018-06-03   Kraków  U18
  30.90   2022-05-21   Poznań  U23

  Oszczep (600) wykres

  35.35   2021-06-05   Bielsko-Biała  U20
  35.30   2022-05-29   Kraków  U23

  Ppal (150) wykres

  42.50   2015-09-19   Kraków  U14

  Oszczep (500) wykres

  26.10   2015-09-19   Kraków  U14
  29.73   2016-05-07   Kraków (AWF)  U16
  36.49   2017-09-17   Kraków  U16
  30.84   2018-06-10   Kraków  U18

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.11251997947693 sekund

 * Dane można uzupełnić po zalogowaniu do konta zawodniczego
Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl