ID zawodnika: 92606
  Rekordy   Sezon: 2022   Progresja   Osiągnięcia
Ewa DZIEMIDOWICZ
imię : Ewa
nazwisko : DZIEMIDOWICZ
rok ur. (kategoria) : 2002 (U23)
płeć : Kobieta
klub : SL GKS Olsza Olszyna

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  100 m wykres

  14.09 (+0.8)   2016-09-24   Słubice  U16
  13.68 (-1.0)   2017-08-30   Zielona Góra  U16
  13.71 (-1.6)   2018-09-02   Wrocław  U18
  13.45 (+1.2)   2019-06-15   Jelenia Góra  U18

  200 m wykres

  27.49 (-0.3)   2018-07-27   Chorzów  U18
  27.74 (+0.5)   2019-07-10   Poznań  U18
  27.82 (+1.0)   2020-07-18   Karpacz  U20
  28.14 (+0.2)   2021-06-12   Łódź  U20
  28.86 (-0.1)   2022-06-18   Warszawa  U23

  300 m wykres

  48.41   2016-07-27   Poznań  U16
  46.75   2017-06-10   Oleśnica  U16
  45.77   2018-04-28   Zgorzelec  U18

  600 m wykres

  1:53.77   2016-05-07   Szprotawa  U16
  1:48.91   2017-05-14   Wrocław  U16

  800 m wykres

  2:42.58   2016-06-19   Jelenia Góra  U16
  2:30.83   2018-06-24   Warszawa  U18
  2:32.36   2019-07-11   Poznań  U18
  2:33.34   2020-08-09   Zgorzelec  U20
  2:40.04   2021-06-13   Łódź  U20
  2:40.00   2022-06-19   Warszawa  U23

  1000 m wykres

  3:36.82   2016-04-30   Zgorzelec  U16

  80 pł wykres

  15.53 (-1.7)   2016-08-31   Zielona Góra  U16
  14.01 (-1.0)   2017-05-13   Wrocław  U16

  100 m pł J MŁ wykres

  16.38 (-1.7)   2018-06-23   Warszawa  U18
  16.55 (+1.1)   2019-07-10   Poznań  U18

  100 m pł wykres

  17.14 (+1.2)   2020-08-08   Zgorzelec  U20
  17.31 (+1.9)   2021-05-22   Jelenia Góra  U20
  17.07 (+0.9)   2022-06-18   Warszawa  U23

  200 m pł wykres

  36.92 (-1.3)   2016-06-11   Oleśnica  U16

  300 m pł wykres

  56.27   2016-09-03   Zittau (GER)  U16

  400 m pł K wykres

  73.42   2020-08-29   Ciechanów  U20

  Wzwyż wykres

  1.25   2017-05-13   Wrocław  U16
  1.37   2018-05-12   Wrocław  U18
  1.35   2019-06-08   Zgorzelec  U18
  1.44   2020-08-08   Zgorzelec  U20
  1.45   2021-05-08   Zgorzelec  U20
  1.40   2022-05-20   Żary  U23

  W dal wykres

  4.58 (+0.8)   2016-06-11   Oleśnica  U16
  4.93 (+0.9)   2017-08-30   Zielona Góra  U16
  5.09 (-0.7)   2018-05-27   Jelenia Góra  U18
  5.25 (+0.6)   2019-05-25   Jelenia Góra  U18
  5.13 (+0.3)   2020-08-28   Ciechanów  U20
  5.14 (+1.5)   2021-05-22   Jelenia Góra  U20
  5.16 (+0.3)   2022-06-12   Jelenia Góra  U23

  Kula (3) wykres

   7.77   2017-09-16   Zgorzelec  U16
   8.35   2018-07-27   Chorzów  U18
   8.83   2019-07-10   Poznań  U18

  Kula (4) wykres

   8.23   2020-09-23   Złotoryja  U20
   8.42   2021-06-12   Łódź  U20
  10.16   2022-06-18   Warszawa  U23

  Oszczep (600) wykres

  32.05   2020-10-04   Łódź  U20
  34.82   2021-06-13   Łódź  U20
  34.86   2022-06-12   Jelenia Góra  U23

  7-bój wykres

  3820   2020-08-09   Zgorzelec  U20
  3571   2021-05-09   Zgorzelec  U20
  3869   2022-06-19   Warszawa  U23

  7-bój J MŁ wykres

  3907   2018-07-28   Chorzów  U18
  3989   2019-07-11   Poznań  U18

  Oszczep (500) wykres

  33.89   2018-07-28   Chorzów  U18
  34.37   2019-05-25   Jelenia Góra  U18

  5-bój K MŁ wykres

  2263   2017-05-14   Wrocław  U16

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.099178075790405 sekund

 * Dane można uzupełnić po zalogowaniu do konta zawodniczego
Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl