ID zawodnika: 92896
  Rekordy   Sezon: 2022   Progresja   Osiągnięcia
Patrycja GAJEWSKA
imię : Patrycja
nazwisko : GAJEWSKA
rok ur. (kategoria) : 2002 (U23)
płeć : Kobieta
klub : SKLA Sopot

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  200 m wykres

  27.59 (-0.3)   2018-07-27   Chorzów  U18
  28.04 (+0.5)   2019-07-10   Poznań  U18
  27.01 (+0.1)   2020-10-03   Łódź  U20
  26.13 (+1.1)   2021-06-12   Łódź  U20
  25.60 (0.0)   2022-06-18   Warszawa  U23

  400 m wykres

  58.78   2022-05-27   Gdańsk  U23

  600 m wykres

  1:53.37   2017-06-24   Warszawa  U16

  800 m wykres

  2:37.71   2018-07-28   Chorzów  U18
  2:46.36   2019-07-11   Poznań  U18
  2:33.15   2020-10-04   Łódź  U20
  2:28.03   2021-05-16   Warszawa  U20
  2:15.89   2022-05-15   Bydgoszcz  U23

  80 pł wykres

  13.32 (+0.1)   2017-09-09   Słupsk  U16

  100 m pł J MŁ wykres

  15.72 (-1.7)   2018-06-23   Warszawa  U18
  15.73 (+1.1)   2019-05-25   Słupsk  U18

  100 m pł wykres

  15.32 (-1.1)   2020-10-03   Łódź  U20
  14.96 (+0.8)   2021-05-15   Warszawa  U20
  14.21 (+1.3)   2022-05-20   Poznań  U23

  200 m pł wykres

  38.41 (-1.8)   2016-08-30   Starogard Gdański  U16

  Wzwyż wykres

  1.35   2016-05-07   Gdańsk  U16
  1.50   2017-09-09   Słupsk  U16
  1.56   2018-05-26   Sopot  U18
  1.51   2019-07-10   Poznań  U18
  1.58   2020-08-22   Warszawa  U20
  1.54   2021-06-12   Łódź  U20
  1.69   2022-05-14   Bydgoszcz  U23

  W dal wykres

  4.10 (+1.3)   2016-05-07   Gdańsk  U16
  4.51 (0.0)   2017-09-13   Warszawa  U16
  4.66 (+0.5)   2018-07-28   Chorzów  U18
  4.64 (+0.1)   2019-05-19   Warszawa  U18
  5.21 (+0.7)   2020-10-04   Łódź  U20
  5.00 (+0.4)   2021-05-16   Warszawa  U20
  5.62 (+1.8)   2022-05-07   Słupsk  U23

  Kula (3) wykres

   7.96   2017-09-14   Warszawa  U16
   9.00   2018-07-27   Chorzów  U18
   9.50   2019-05-18   Warszawa  U18

  Kula (4) wykres

   8.92   2020-10-03   Łódź  U20
   9.84   2021-05-09   Słupsk  U20
  10.00   2022-06-18   Warszawa  U23

  Oszczep (600) wykres

  23.23   2020-10-04   Łódź  U20
  27.38   2021-06-13   Łódź  U20
  32.21   2022-05-15   Bydgoszcz  U23

  7-bój wykres

  4279   2020-10-04   Łódź  U20
  4473   2021-05-16   Warszawa  U20
  5195   2022-05-15   Bydgoszcz  U23

  7-bój J MŁ wykres

  3887   2018-07-28   Chorzów  U18
  3601   2019-07-11   Poznań  U18

  Oszczep (500) wykres

  22.62   2018-08-29   Sopot  U18
  18.35   2019-07-11   Poznań  U18

  5-bój K MŁ wykres

  2454   2017-09-24   Biała Podlaska  U16

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.13925123214722 sekund

 * Dane można uzupełnić po zalogowaniu do konta zawodniczego
Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl