ID zawodnika: 92958
  Rekordy   Sezon: 2022   Progresja   Osiągnięcia
Kinga KORNACKA
imię : Kinga
nazwisko : KORNACKA
rok ur. (kategoria) : 2003 (U20)
płeć : Kobieta
klub : KS Drwęca Nowe Miasto Lubawskie

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  100 m wykres

  13.18 (+0.9)   2017-05-27   Lidzbark Warmiński  U16
  13.07 (-1.0)   2018-04-28   Poznań  U16
  12.80 (+0.8)   2019-05-15   Lubawa  U18
  13.07 (+0.3)   2020-08-09   Pasłęk  U18

  150 m wykres

  19.79   2019-05-01   Działdowo  U18

  200 m wykres

  27.58 (+0.4)   2017-06-24   Gdańsk  U16
  26.76 (-1.3)   2018-05-26   Lubawa  U16
  26.89 (-0.8)   2019-05-26   Brodnica  U18
  26.92 (-0.2)   2020-08-26   Olsztyn  U18
  27.08 (-0.7)   2021-05-23   Olsztyn  U20

  300 m wykres

  43.19   2017-05-07   Lidzbark Warmiński  U16
  41.50   2018-04-28   Poznań  U16
  42.34   2019-05-01   Działdowo  U18

  400 m wykres

  59.49   2017-06-24   Gdańsk  U16
  58.86   2018-05-12   Warszawa  U16
  57.44   2019-06-01   Zamość  U18
  57.91   2020-09-18   Radom  U18

  600 m wykres

  1:42.07   2016-05-08   Toruń  U14
  1:38.27   2017-05-27   Lidzbark Warmiński  U16
  1:36.53   2018-09-22   Bełchatów  U16
  1:35.78   2019-07-05   Warszawa  U18

  800 m wykres

  2:15.04   2019-06-22   Toruń  U18
  2:16.00   2020-08-29   Ciechanów  U18
  2:18.67   2021-05-23   Olsztyn  U20

  1000 m wykres

  3:06.63   2018-06-10   Toruń  U16

  2000 m wykres

  7:03.23   2019-05-12   Toruń  U18

  200 m pł wykres

  34.14 (-0.3)   2017-09-13   Warszawa  U16

  Przełaj wykres

  :10:31   2020-11-28   Kwidzyn  U18

  W dal wykres

  4.40 (0.0)   2017-09-14   Warszawa  U16
  4.55 (-1.4)   2018-05-20   Poznań  U16

  Kula (3) wykres

   7.38   2017-09-13   Warszawa  U16

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.083469152450562 sekund

 * Dane można uzupełnić po zalogowaniu do konta zawodniczego
Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl