ID zawodnika: 93415 PZLA PZLA
  Rekordy   Sezon: 2023   Progresja   Osiągnięcia   TOP 10
Zofia RATAJCZAK
imię : Zofia
nazwisko : RATAJCZAK
rok ur. (kategoria) : 2007 (U18)
płeć : Kobieta
klub : MUKS Szok Bojanowo

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  60 m wykres

   9.27 (0.0)   2018-09-13   Warszawa  U12
   8.77 (0.0)   2020-09-12   Międzyzdroje  U14

  100 m wykres

  16.17 (+0.6)   2017-09-02   Poznań  U12
  14.67 (-1.4)   2019-09-01   Poznań  U14
  13.33 (+0.1)   2022-04-30   Poznań  U16
  13.69 (-1.8)   2023-04-29   Poznań  U18

  200 m wykres

  26.65 (-0.7)   2023-07-08   Chorzów  U18

  600 m wykres

  2:19.04   2017-09-30   Zielona Góra  U12
  2:11.72   2018-09-29   Zielona Góra  U12
  2:02.23   2019-09-28   Zielona Góra  U14
  1:54.59   2021-06-13   Łódź  U16
  1:46.08   2022-09-17   Kraków  U16

  800 m wykres

  2:38.70   2023-07-09   Chorzów  U18

  80 pł wykres

  20.51 (-0.9)   2017-09-30   Zielona Góra  U12
  17.49 (+0.3)   2018-09-29   Zielona Góra  U12
  16.19 (+0.2)   2019-09-28   Zielona Góra  U14
  12.29 (-0.5)   2021-09-26   Karpacz  U16
  12.24 (-0.5)   2022-05-20   Żary  U16

  100 m pł J MŁ wykres

  14.57 (+1.8)   2023-06-10   Piła  U18

  300 m pł wykres

  49.37   2022-06-12   Międzyzdroje  U16

  Wzwyż wykres

  1.18   2018-09-29   Zielona Góra  U12
  1.21   2019-09-28   Zielona Góra  U14
  1.45   2021-05-29   Poznań  U16
  1.50   2022-09-03   Poznań  U16
  1.53   2023-07-08   Chorzów  U18

  W dal wykres

  3.31 (+1.1)   2017-09-30   Zielona Góra  U12
  4.09 (0.0)   2018-06-17   Łódź  U12
  4.08 (+1.0)   2019-09-28   Zielona Góra  U14
  4.77 (+1.5)   2020-08-07   Poznań  U14
  5.26 (+1.6)   2021-09-11   Szczecin  U16
  5.47 (+1.9)   2022-06-12   Międzyzdroje  U16
  5.39 (+0.2)   2023-06-10   Piła  U18

  Kula (3) wykres

   4.61   2017-09-30   Zielona Góra  U12
   5.51   2018-09-29   Zielona Góra  U12
   6.49   2019-09-28   Zielona Góra  U14
   8.81   2021-10-09   Zielona Góra  U16
   9.97   2022-09-17   Kraków  U16
  11.26   2023-07-08   Chorzów  U18

  7-bój J MŁ wykres

  4478   2023-07-09   Chorzów  U18

  W dal strefa wykres

  3.68   2018-09-13   Warszawa  U12
  4.92   2020-09-12   Międzyzdroje  U14

  Oszczep (500) wykres

  28.39   2023-05-14   Warszawa  U18

  5-bój K MŁ wykres

   494   2017-09-30   Zielona Góra  U12
  1206   2018-09-29   Zielona Góra  U12
  1586   2019-09-28   Zielona Góra  U14
  2736   2021-05-29   Poznań  U16
  3122   2022-09-17   Kraków  U16

  80 m pł ds wykres

  13.85 (+0.1)   2020-07-04   Białe Błota  U14

  Wieloskok wykres

   9.87   2020-06-20   Puszczykowo  U14
  10.52   2021-08-29   Białe Błota  U16
  10.75   2022-10-02   Mogilno  U16

© by Pilar 2013-2023  | Czas: 0.0958269 s. 

 * Dane można uzupełnić po zalogowaniu do konta zawodniczego
Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Barcickiej 42, 01-839 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Barcicka 42, 01-839 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl