ID zawodnika: 94691
  Rekordy   Sezon: 2022   Progresja   Osiągnięcia
Michał MACIASZCZYK
imię : Michał
nazwisko : MACIASZCZYK
rok ur. (kategoria) : 2002 (U23)
płeć : Mężczyzna
klub : WMLKS Nadodrze Powodowo

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  100 m wykres

  13.09 (-0.3)   2016-09-03   Poznań  U16

  300 m wykres

  40.42   2016-09-03   Poznań  U16

  400 m wykres

  57.33   2016-09-18   Poznań  U16
  52.68   2019-09-15   Leszno  U18

  600 m wykres

  1:31.24   2016-09-10   Poznań  U16
  1:29.74   2017-05-13   Szprotawa  U16

  800 m wykres

  2:09.22   2017-06-17   Białogard  U16
  1:59.48   2018-06-10   Słubice  U18
  2:01.69   2019-06-08   Leszno  U18
  1:58.59   2020-07-11   Zgorzelec  U20
  1:57.12   2021-06-12   Leszno  U20

  1000 m wykres

  2:36.65   2021-05-09   Słubice  U20

  1500 m wykres

  4:24.95   2018-07-21   Poznań  U18
  4:21.13   2019-05-18   Żary  U18
  4:07.84   2021-05-23   Żary  U20

  2000 m wykres

  6:03.13   2017-09-10   Goleniów  U16

  3000 m wykres

   9:36.54   2019-05-11   Szprotawa  U18
   9:44.25   2020-06-28   Łódź  U20

  400 m pł wykres

  58.84   2021-08-28   Spała  U20

  2000 m prz wykres

  6:22.26   2018-07-28   Chorzów  U18
  6:26.63   2019-06-01   Zamość  U18
  6:34.13   2020-07-26   Leszno  U20
  6:12.86   2021-06-05   Słubice  U20

  Przełaj wykres

  :10:25   2018-03-17   Żagań  U18
  :10:59   2019-03-23   Olszyna  U18
  :09:07   2020-11-28   Kwidzyn  U20

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.12935495376587 sekund

 * Dane można uzupełnić po zalogowaniu do konta zawodniczego
Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl