ID zawodnika: 95419 PZLA PZLA
  Rekordy   Sezon: 2023   Progresja   Osiągnięcia   TOP 10
Zuzanna MIERZEJEWSKA
imię : Zuzanna
nazwisko : MIERZEJEWSKA
rok ur. (kategoria) : 2005 (U20)
płeć : Kobieta
klub : LKS Lubusz Słubice

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  60 m wykres

  10.07 (+0.4)   2017-09-15   Słubice  U14

  100 m wykres

  16.05 (+1.5)   2019-09-13   Słubice  U16

  Dysk (0.75) wykres

  17.33   2017-09-15   Słubice  U14
  21.58   2018-10-05   Słubice  U14
  26.41   2019-09-08   Wrocław  U16
  32.00   2020-09-20   Słupsk  U16

  Wzwyż wykres

  1.20   2018-06-05   Sulęcin  U14
  1.20   2022-05-26   Słubice  U18
  1.25   2023-05-30   Słubice  U20

  Kula (3) wykres

   6.55   2017-09-15   Słubice  U14
   8.44   2018-09-14   Słubice  U14
   8.58   2019-06-17   Zielona Góra  U16
  10.41   2020-06-19   Słubice  U16
   9.88   2021-05-26   Słubice  U18
  10.58   2022-05-26   Słubice  U18

  Kula (4) wykres

   9.74   2023-05-30   Słubice  U20

  Młot (3) wykres

  13.90   2016-05-03   Słubice  U12
  21.09   2017-09-15   Słubice  U14

  Dysk (1) wykres

  34.43   2021-06-26   Białogard  U18
  29.07   2022-05-03   Słubice  U18

  Młot (4) wykres

  20.63   2023-08-30   Słubice  U20

  Oszczep (600) wykres

  30.92   2022-09-06   Zielona Góra  U18
  38.88   2023-08-30   Słubice  U20

  Ppal (150) wykres

  30.00   2017-10-06   Słubice  U14
  38.50   2018-10-05   Słubice  U14

  W dal strefa wykres

  3.40   2017-10-06   Słubice  U14
  3.44   2018-10-05   Słubice  U14

  Oszczep (500) wykres

  32.90   2021-09-03   Słubice  U18
  34.27   2022-05-07   Poznań  U18
  30.85   2023-05-30   Słubice  U20

  Kula (2) wykres

   6.95   2017-10-06   Słubice  U14
   7.99   2018-06-05   Sulęcin  U14

© by Pilar 2013-2023  | Czas: 0.032892 s. 

 * Dane można uzupełnić po zalogowaniu do konta zawodniczego
Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Barcickiej 42, 01-839 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Barcicka 42, 01-839 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl