ID zawodnika: 95594 PZLA PZLA
  Rekordy   Sezon: 2023   Progresja   Osiągnięcia   TOP 10
Jakub PIETRUSA
imię : Jakub
nazwisko : PIETRUSA
rok ur. (kategoria) : 2002 (U23)
płeć : Mężczyzna
klub : KS Agros Zamość

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  100 m wykres

  12.26 (+1.8)   2016-09-18   Kraków  U16
  11.26 (+0.7)   2017-05-06   Kraków  U16
  11.03 (+2.0)   2018-09-08   Kraków  U18
  10.72 (+0.2)   2019-06-22   Kraków  U18
  10.51 (+0.9)   2020-09-11   Radom  U20
  10.32 (+1.7)   2021-07-02   Lublin  U20
  10.49 (+1.4)   2022-06-09   Suwałki  U23
  10.57 (+0.2)   2023-05-20   Sucha Beskidzka  U23

  200 m wykres

  21.99 (+1.7)   2018-07-29   Chorzów  U18
  21.63 (+0.7)   2019-06-22   Kraków  U18
  21.53 (+0.5)   2020-08-19   Sucha Beskidzka  U20
  20.70 (+0.4)   2021-08-20   Nairobi (KEN)  U20
  21.38 (+0.1)   2022-05-14   Chorzów  U23
  21.69 (-0.7)   2023-05-20   Sucha Beskidzka  U23

  300 m wykres

  40.66   2016-05-28   Kraków  U16
  37.89   2017-09-10   Rzeszów  U16
  36.16   2018-05-06   Kraków  U18

  400 m wykres

  51.05   2018-09-08   Kraków  U18
  51.92   2019-09-14   Tarnów  U18

  110 m pł MŁ wykres

  19.29 (-1.3)   2017-09-13   Warszawa  U16

  Wzwyż wykres

  1.45   2017-09-14   Warszawa  U16

  Kula (5) wykres

   9.68   2017-09-13   Warszawa  U16

© by Pilar 2013-2023  | Czas: 0.0606041 s. 

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Barcickiej 42, 01-839 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Barcicka 42, 01-839 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl