ID zawodnika: 96437
  Rekordy   Sezon: 2022   Progresja   Osiągnięcia
Julia PAWEŁCZYK
imię : Julia
nazwisko : PAWEŁCZYK
rok ur. (kategoria) : 2002 (U23)
płeć : Kobieta
klub : OŚ AZS Poznań

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  300 m wykres

  46.31   2016-09-03   Poznań  U16

  400 m wykres

  66.99   2016-06-11   Poznań  U16

  600 m wykres

  1:44.02   2016-08-27   Leszno  U16
  1:43.54   2017-09-02   Poznań  U16

  800 m wykres

  2:27.25   2017-05-20   Toruń  U16
  2:21.60   2022-05-21   Poznań  U23

  1000 m wykres

  3:04.57   2017-09-10   Goleniów  U16
  3:04.88   2018-05-20   Poznań  U18
  2:57.48   2022-04-30   Poznań  U23

  1500 m wykres

  4:48.80   2018-06-02   Białogard  U18
  4:43.21   2019-06-22   Białogard  U18
  4:47.5   2020-07-28   Toruń  U20
  4:50.60   2021-05-26   Oleśnica  U20
  4:40.14   2022-07-01   Białogard  U23

  3000 m wykres

  10:57.14   2018-06-17   Poznań  U18
  10:39.87   2021-05-29   Poznań  U20

  5000 m wykres

  19:40.60   2021-06-05   Piaseczno  U20
  17:41.30   2022-05-15   Piaseczno  U23

  1500 m prz wykres

  5:12.71   2018-07-27   Chorzów  U18
  5:02.32   2019-06-08   Leszno  U18

  2000 m prz wykres

  7:07.41   2020-08-22   Oleśnica  U20
  7:17.05   2021-06-19   Poznań  U20
  6:58.29   2022-06-11   Poznań  U23

  3000 m prz wykres

  10:58.34   2022-07-30   Poznań  U23

  Przełaj wykres

  :11:19   2018-03-17   Żagań  U18
  :12:43   2019-03-23   Olszyna  U18
  :06:37   2020-11-28   Kwidzyn  U20
  :17:34   2021-11-27   Tomaszów Lubelski  U20

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.11298179626465 sekund

 * Dane można uzupełnić po zalogowaniu do konta zawodniczego
Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl