ID zawodnika: 96558 PZLA PZLA
  Rekordy   Sezon: 2023   Progresja   Osiągnięcia   TOP 10
Justyna KOWALSKA
imię : Justyna
nazwisko : KOWALSKA
rok ur. (kategoria) : 2004 (U20)
płeć : Kobieta
klub : UKS Herkules Sulejówek

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  100 m wykres

  14.08 (+1.4)   2017-05-27   Warszawa  U14
  13.80 (+0.6)   2018-05-27   Warszawa  U16
  13.49 (+0.9)   2019-05-25   Kozienice  U16
  13.64 (+0.8)   2020-08-30   Warszawa  U18
  13.24 (-1.2)   2021-06-19   Płock  U18
  13.22 (+1.2)   2022-05-29   Warszawa  U20
  13.31 (-0.7)   2023-05-20   Warszawa  U20

  200 m wykres

  32.72 (+0.7)   2016-09-17   Warszawa  U14
  29.31 (+0.7)   2017-05-27   Warszawa  U14
  28.29 (-1.3)   2018-06-17   Warszawa  U16
  28.14 (-1.0)   2019-09-01   Warszawa  U16
  27.56 (-0.5)   2020-09-20   Warszawa  U18
  26.88 (+0.2)   2021-06-26   Warszawa  U18
  26.73 (+1.4)   2022-06-12   Warszawa  U20
  26.70 (-0.8)   2023-05-20   Warszawa  U20

  300 m wykres

  47.52   2017-09-02   Warszawa  U14
  45.45   2018-05-26   Kozienice  U16
  45.96   2019-09-07   Olecko  U16
  44.89   2021-05-08   Warszawa  U18
  42.44   2023-07-09   Warszawa  U20

  400 m wykres

  70.28   2017-06-24   Warszawa  U14
  64.70   2018-06-16   Warszawa  U16
  66.75   2019-09-15   Płock  U16
  62.42   2020-09-13   Warszawa  U18
  61.04   2021-06-05   Piaseczno  U18
  59.87   2022-06-04   Warszawa  U20
  59.08   2023-07-19   Lublin  U20

  600 m wykres

  1:52.50   2017-05-20   Kozienice  U14
  1:46.39   2018-06-09   Warszawa  U16
  1:50.50   2019-09-21   Tarnów  U16
  1:44.01   2022-05-07   Warszawa  U20

  800 m wykres

  2:37.80   2018-08-25   Toruń  U16

  80 pł wykres

  15.59 (+0.5)   2017-09-03   Kozienice  U14
  14.38 (+0.1)   2019-05-19   Warszawa  U16

  200 m pł wykres

  36.26 (+0.1)   2018-08-25   Toruń  U16

  400 m pł K wykres

  74.67   2020-08-16   Płock  U18

  Przełaj wykres

  :09:08   2021-11-27   Tomaszów Lubelski  U18

  Wzwyż wykres

  1.32   2019-05-19   Warszawa  U16

  W dal wykres

  4.07 (+0.1)   2017-05-13   Warszawa  U14
  4.62 (+1.9)   2019-05-19   Warszawa  U16

  Kula (3) wykres

   6.17   2019-05-19   Warszawa  U16

  Oszczep (500) wykres

  17.88   2018-09-15   Warszawa  U16

  5-bój K MŁ wykres

  2175   2019-05-19   Warszawa  U16

© by Pilar 2013-2023  | Czas: 0.0283461 s. 

 * Dane można uzupełnić po zalogowaniu do konta zawodniczego
Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Barcickiej 42, 01-839 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Barcicka 42, 01-839 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl